Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Lokalni izbori 2017.

25.05.2017.

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

I risultati definitivi delle elezioni dei consiglieri del Consiglio municipale della Citta' di Poreč - Parenzo

Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo

I risultati definitivi per l'elezione del sindaco della Citta' di Poreč - Parenzo

Konačni rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

I risultati definitivi per l'elezione del sindaco della Citta' di Poreč - Parenzo dalle file degli appartenenti alla minoranza di nazionalita' italiana

22.05.2017.

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

I risultati delle elezioni dei consiglieri del Consiglio municipale della Citta' doi Poreč - Parenzo

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo

I risultati per l'elezione del sindaco della Citta di Poreč - Parenzo

Rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

08.05.2017.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Grada Poreča - Parenzo

Delibera sulla definizione dei seggi elettorali sul territorio della Citta' di Poreč-Parenzo

05.05.2017.

Liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Poreča -Parenzo

La candidatura per l'elezione del sindaco della Citta' di Poreč - Parenzo

Liste pravovaljanih kandidatura za izbor članova Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

La lista di candidatura per l'elezione dei membri del consiglio municipale della Citta' di Poreč - Parenzo

Liste pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

La lista di candidatura per l'elezione del/della vicesindaco/vicesindaca della Citta' di Poreč - Parenzo dalle file degli appartenenti alla minoranza di nazionalita' italiana

20.04.2017.

Objava biračima - o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane  te njihove zamjenike 

Avviso agli elletori: Delibera sull'indicazione delle elezioni dei membri negli organi rappresentativi dell'unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale) e Delibra sull'indizione delle elezioni per i capi dei comuni, sindaci e presidenti delle regioni ei loro vice

Objava biračima - o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Avviso agli elettori: Delibera sull'indizione delle elezioni per i vice capi dei comuni, sindaci e presidenti delle regioni dalle fila degli appartenenti alle minoranze nazionali, ossia dagli appartenenti al popolo croato

11.04.2017.

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske   unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. 

Avviso sulle modalita' d'attuazione dell'esercizio del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini di un altro paese dell'UE alle prossime regolari elezioni dei membri degli organi rappresentativi dell'unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale)

20.06.2017.

Izvješće o troškovima provedbe lokalnih izbora 2017.

Dodatni materijali