Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

U Odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Poreča putem pripreme, izrade, provedbe i praćenja prostornih planova, pripreme zemljišta za izgradnju, zaštite okoliša, zaštite spomenika kulture i drugih srodnih poslova.

Tel: +385 (0)52 432 078

Fax: +385 (0)52 434 868

E - mail: prostorno.planiranje@porec.hr

Prijem i rad sa strankama je:                                              

ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 08.00 do 11.00

 

Pročelnik

dr.sc. Damir Hrvatin damir.hrvatin@porec.hr

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje

Jasminka Zrinščak

Administrativna tajnica

Lorena Grubica lorena.grubica@porec.hr

Zadaci UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nadležan je za stručne poslove u vezi planiranja uređenja područja Grada Poreča koje se temelji na sljedećim načelima :

-ravnomjernog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja, -održivog razvoja i racionalnog korištenja i zaštite prostora,-zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštite i unapređenja stanja okoliša,-zaštite kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode,-osiguranja boljih uvjeta života,-usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru,-usaglašenosti prostornog uređenja i povezivanja sa susjednim općinama, županijom i državom,-javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje,-uspostavljanja sustava informacija o prostoru u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora.  

  • Priprema prostorne dokumentacije   

Poslovi pripreme prostorne dokumentacije dijele se na :a) prostorno i urbanističko planiranje  - pripremu, izradu i proceduru donošenja prostornih planova- prostorni plan uređenja Grada Poreča,- generalni urbanistički plan grada Poreča,- urbanistički planovi uređenja,- detaljni planovi uređenja 

 b) ostalu dokumentaciju prostora- pripremu za izradu odgovarajućeg prostornog plana ili provedbu uređenja prostora- studiju okvirnih (optimalnih) mogućnosti područja ili prostora,- stručnu podlogu i idejno rješenje,- elaborat za provođenje natječaja za izradu urbanističkog, urbanističko-arhitektonskog ili arhitektonskog rješenja,- urbanističko-arhitektonskog rješenja (zona, područje, pojedinačni lokalitet, interpolacija, urbano uređenje, i dr.),- konzervatorske podloge i elaborate,- ostalu dokumentaciju iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, graditeljstva, zaštite kulturne i prirodne baštine, komunalne infrastrukture i prometa, i dr.  

  •  Zaštita kulturne baštine  

Poslovi zaštite kulturne baštine odnose se na:- pripremu prostorne, projektne ili konzervatorske dokumentacije za uređenje kulturnog dobra,- provođenje postupaka zaštite kulturne baštine,- koordinaciju i suradnju sa nadležnim tijelima i ustanovama na zaštiti i uređenju kulturnog dobra,- Ministarstvo kulture, Povjerenstvo za UNESCO,- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel,- Biskupija Poreča i Pulska,- Pučko otvoreno učilište Poreč,- Zavičajni muzej i dr.    

  •  Zaštite okoliša  

Poslovi zaštite okoliša odnose se na- pripremu dokumenata zaštite okoliša,- provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš,- suradnja s nadležnim tijelima radi prikupljanja, evidentiranja, procjene, obrade i primjene podataka o prirodi i okolišu,- koordinaciju i suradnju sa nadležnim tijelima i ustanovama na zaštiti okoliša- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,- Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije,- Natura Histrica,- komunalna poduzeća i ustanove,- pripremu i provedbu Programa “Plave zastave u Republici Hrvatskoj” za područje Grada Poreča. 

IN ITALIANO...