Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Poreča – Parenzo putem pripreme, izrade i praćenja prostornih planova, pripreme zemljišta za izgradnju, raspolaganja i upravljanja /kupnja, zamjena, prava služnosti i sl./ nekretninama, evidencije gradske imovine, evidentiranja podataka GIS – sustava, zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine i drugih srodnih poslova.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša sastoji se od :

 

- Odsjeka za prostorno planiranje i urbanizam – sa sljedećim poslovima i zadacima:

 

*priprema i izrada prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja u vezi s prostornim i urbanističkim planiranjem i uređenjem područja Grada,

 

*praćenje provedbe prostornih planova, stanja u prostoru i području prostornog uređenja,

 

*priprema i izrada projektne, konzervatorske i druge dokumentacije za uređenje kulturnog dobra,

 

*provođenja postupaka zaštite kulturne baštine i suradnje s nadležnim tijelima i ustanovama na zaštiti i uređenju kulturnog dobra,

 

*evidencija gradske imovine, formiranje baze i ažuriranje podataka geografsko-informacijskog sustava (GIS),

 

*stali slični poslovi,

 

- Odsjeka za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša – sa sljedećim poslovima i zadacima:

 

* imovinsko - pravni poslovi koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu, ustanovljavanje prava služnosti i ostalo raspolaganje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada,

 

*imovinsko-pravni poslove koji se odnose na upravljanje pomorskim dobrom,

 

*poslovi pripreme i izrade dokumenata zaštite okoliša, te provedbe postupaka procjene utjecaja na okoliš,

 

*poslovi suradnje s nadležnim tijelima i ustanovama radi prikupljanja, evidentiranja, procjene, obrade i primjene podataka o prirodnoj baštini i okolišu,

 

ostali slični poslovi.

 

TEL : +385 (0)52 432 078

 

E-MAIL : prostorno.planiranje @porec.hr

 

PRIJEM I RAD SA STRANKAMA :ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 11 sati

 

PROČELNIK dr.sc. Damir Hrvatin damir.hrvatin@porec.hr

 

REFERENT ZA PROSTORNU DOKUMENTACIJU I UREDSKO POSLOVANJE Lorena Grubica lorena.grubica@porec.hr

 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

 

VODITELJICA ODSJEKA Jasminka Zrinščak jasminka.zrinscak@porec.hr

 

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNU DOKUMENTACIJU

 

Mladen Nikšić mladen.niksic@porec.hr

 

ODSJEK ZA PRIPREMU IZGRADNJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU IZGRADNJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Ivan Pavić ivan.pavic@porec.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA PRIPREMU IZGRADNJE

 

Dolores Benković dolores.radolović@porec.hr