Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

U Odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Poreča putem pripreme, izrade, provedbe i praćenja prostornih planova, pripreme zemljišta za izgradnju, zaštite okoliša, zaštite spomenika kulture i drugih srodnih poslova.

Tel: +385 (0)52 432 078
Fax: +385 (0)52 434 868
E - mail: prostorno.planiranje@porec.hr

Prijem i rad sa strankama je:                                              
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08.00 do 11.00
utorkom od 12.00 do 17.00 sati

Pročelnik
dr.sc. Damir Hrvatin damir.hrvatin@porec.hr

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje
Jasminka Zrinščak

Administrativna tajnica

Lorena Grubica

Zadaci UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nadležan je za stručne poslove u vezi planiranja uređenja područja Grada Poreča koje se temelji na sljedećim načelima :

-ravnomjernog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja, 
-održivog razvoja i racionalnog korištenja i zaštite prostora,
-zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštite i unapređenja stanja okoliša,
-zaštite kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode,
-osiguranja boljih uvjeta života,
-usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru,
-usaglašenosti prostornog uređenja i povezivanja sa susjednim općinama, županijom i državom,
-javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje,
-uspostavljanja sustava informacija o prostoru u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora.  

  • Priprema prostorne dokumentacije   

Poslovi pripreme prostorne dokumentacije dijele se na :
a) prostorno i urbanističko planiranje  
- pripremu, izradu i proceduru donošenja prostornih planova
- prostorni plan uređenja Grada Poreča,
- generalni urbanistički plan grada Poreča,
- urbanistički planovi uređenja,
- detaljni planovi uređenja 

 b) ostalu dokumentaciju prostora
- pripremu za izradu odgovarajućeg prostornog plana ili provedbu uređenja prostora
- studiju okvirnih (optimalnih) mogućnosti područja ili prostora,
- stručnu podlogu i idejno rješenje,
- elaborat za provođenje natječaja za izradu urbanističkog, urbanističko-arhitektonskog ili arhitektonskog rješenja,
- urbanističko-arhitektonskog rješenja (zona, područje, pojedinačni lokalitet, interpolacija, urbano uređenje, i dr.),
- konzervatorske podloge i elaborate,
- ostalu dokumentaciju iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, graditeljstva, zaštite kulturne i prirodne baštine, komunalne infrastrukture i prometa, i dr.  

  •  Zaštita kulturne baštine  

Poslovi zaštite kulturne baštine odnose se na:
- pripremu prostorne, projektne ili konzervatorske dokumentacije za uređenje kulturnog dobra,
- provođenje postupaka zaštite kulturne baštine,
- koordinaciju i suradnju sa nadležnim tijelima i ustanovama na zaštiti i uređenju kulturnog dobra,
- Ministarstvo kulture, Povjerenstvo za UNESCO,
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel,
- Biskupija Poreča i Pulska,
- Pučko otvoreno učilište Poreč,
- Zavičajni muzej i dr.    

  •  Zaštite okoliša  

Poslovi zaštite okoliša odnose se na
- pripremu dokumenata zaštite okoliša,
- provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš,
- suradnja s nadležnim tijelima radi prikupljanja, evidentiranja, procjene, obrade i primjene podataka o prirodi i okolišu,
- koordinaciju i suradnju sa nadležnim tijelima i ustanovama na zaštiti okoliša
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
- Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije,
- Natura Histrica,
- komunalna poduzeća i ustanove,
- pripremu i provedbu Programa “Plave zastave u Republici Hrvatskoj” za područje Grada Poreča.