Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Upravni odjel za opću upravu

Upravni odjel za opću upravu sastoji se od:

- Odsjeka za stručne poslove gradskih tijela,

- Odsjeka za opće poslove i mjesnu samoupravu, u čijem je sastavu i

       Odjeljak pisarne, i

- Odsjeka za javnu nabavu.

 

U Upravnom odjelu za opću upravu obavljaju se pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela, zatim poslovi uređivanja  i objave službenog glasila Grada, ostvarivanje komunikacije sa javnošću u ime Grada, kao i sa zbratimljenim i drugim jedinicama lokalne samouprave, te koordiniranje značajnijih manifestacije u Gradu, opći i kadrovski poslovi za gradska upravna tijela, poslovi lokalne i mjesne samouprave, poslovi pisarne, kao i poslovi vezani za vijeća nacionalnih manjina, civilnu zaštitu, javnu nabavu i drugi slični poslovi.Tel: +385 (0)52 451 099

Fax: +385 (0)52 434 868

e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr

Radno vrijeme odjela – prijem za stranke:

ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: 8-11 sati

 

Gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s dnevnom pauzom od 11,00 do 11,30 sati.

Zahtjevi se u pisarnicu mogu predati i putem e-maila: pisarnica@porec.hr   

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

tel:  052 451 099

fax: 052 434-868

 

Pročelnik

dr.sc. Darko Saftić darko.saftic@porec.hr

 

a) ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKIH TIJELA

 

Viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol

 

Ajna Temimović ajna.temimovic@porec.hr

 

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol

 

Vedrana Valić vedrana.habereiter@porec.hr

 

Referentica za poslove gradonačelnika

 

Anita Radešić anita.radesic@porec.hr

Stručna suradnica za stručne poslove gradskih tijela

Maja Šimonović Cvitko  maja.simonoviccvitko@porec.hr

Savjetnica za pravne poslove

Lorena Poropat lorena.poropat@porec.hr

 

Viši stručni suradnik - prevoditelj

 

Edi Zarli edi.zarli@porec.hr

 

 

b) ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

 

Voditelj Odsjeka

Milorad Milohanović milorad.milohanovic@porec.hr

Referent za mjesnu samoupravu

Serđo Rakovac sergio.rakovac@porec.hr

Vratar

Marina Radošić

Domar-ložač

Dean Jovičević

Spremačice

Milena Brčić

Vesna Mihelić

Mira Marjanović

b.1.) ODJELJAK PISARNE

tel.052/451-079

052/634-302

e-mail: pisarnica@porec.hr

Stručni suradnik – koordinator poslova pisarne

Đeni Beato Bertoša jeni.beato@porec.hr

Referent za prijemno-otpremne poslove

Ljubica Kmet ljubica.kmet@porec.hr

Dostavljač pošte

Korado Velenik

c) ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

 

Voditelj Odsjeka

 

Alja Udovičić alja.udovicic@porec.hr

 

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

 

Martina Golob Rupenović martina.golob-rupenovic@porec.hr

 

UNUTARNJI REVIZOR

 

Igor Antonio Palmić igor.palmic@porec.hr

IN ITALIANO...