Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Sa sjednice Gradskog vijeća - gv 1 Sa sjednice Gradskog vijeća - gv 2

Sa sjednice Gradskog vijeća

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča je, 15. listopada, uobičajeno započela vijećničkim satom. Prvi je pred vijećnike izašao Dean Pauletić i konstatirao kako je dvorana Žatika uistinu funkcionalna, a pokazala se idealnom za sportske manifestacije, sajmove, koncerte, ali i kvalitetne treninge za članove brojnih porečkih klubova.

Uslijedilo je pitanje o načinu upravljanja dvoranom, suradnji s turističkim tvrtkama i načinu financiranja manifestacija. Vijećnik Dean Pauletić je na kraju svog izlaganja izvijestio prisutne o novo otvorenim stranicama MO Anke Butorac na adresi www.mo-ab.com. Stranice su pokrenute da bi se sugrađani uključili u aktivnost MO-a, da bi se približili svemu onome što se u njemu zbiva ili tek planira učiniti, da bi rad MO-a učinile što transparentnijim.

Gradonačelnik Edi Štifanić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je dvorana Žatika funkcionalna i da naši sportaši svih uzrasta treniraju svakodnevno u njoj. Dvorana je postigla svoj cilj, no taj pogon i održavanje, naravno košta, i to od 1.4 do1.6 milijuna kuna godišnje. Mi smo tu dvoranu počeli i ekonomski eksploatirati. Organizirane su brojne sportske manifestacije, sajmovi i koncert. Dvorana Žatika se iznajmljuje za 20 tisuća kuna na dan. Koncertna sezona koja je započela s nastupom Miše Kovača, nastaviti će se u zimskim mjesecima kad nema drugih sadržaja u našem gradu, rekao je gradonačelnik Štifanić.
Prihodi od teniskih susreta, nastavio je gradonačelnik, su u sva tri navrata iznosili oko 1.1 milijun kuna, dok su troškovi bili oko 3 milijuna kuna. Susret s Češkom koji je održan u rujnu se u potpunosti pokrio zahvaljujući sponzorima koji su i uplatili velike iznose. Turističke tvrtke Riviera i Laguna, su također u ovom zadnjem susretu s Češkom sudjelovale kao partneri i pomogle u organiziranju. Davis cup natjecanja su promovirala naš grad i to se sve može brojčano prikazati. Na primjer, brojke koje govore o prosječnom broju gledatelja i najveći broj gledatelja pojedinog susreta (cijeli vikend): Čile 165.364 i 254.270, SAD 171.928 i 264.102 i Češka 172.317 i 352.065.
Postignuti su temeljni ciljevi, a naš zadatak će biti da uključimo maksimalno turističke tvrtke u sufinanciranje svih gradskih manifestacija, rekao je gradonačelnik i dodao kako će Grad Poreč ove godine turističkim tvrtkama na vrijeme dati zahtjev za donacijama u nadi da će biti prihvaćen.
Gradonačelnik Edi Štifanić je kazao kako je veoma ponosan na izjavu koju je nedavno čuo na Hrvatskoj radio televiziji, a glasi „ Porečka je dvorana stalno u pogonu“.
Upravljanje dvoranom će biti povjereno društvu Sport Poreč d.o.o. i već su obavljeni razgovori s potencijalnim ljudima koji mogu voditi tu dvoranu, mladim managerima koji su u inozemstvu studirali upravo pravac koji se odnosi organizaciju velikih evenata.

Vijećnica Maja Ružić Baf je predložila pripremu studije za izvedbu biciklističkih staza i turističkog vlakića kao alternativnog prijevoza zbog sigurnosti biciklista i rasterećenja prometa u gradu. U prigradskim naseljima ( Veli i Mali Maj, Špadići i dr.) bi, smatra vijećnica Ružić –Baf, trebalo voditi računa o češćem dolasku pometača. Posljednji prijedlog vijećnice odnosio se na postavljanje „vibro traka“, posebno kod obilježenih pješačkih prijelaza zbog veće sigurnosti građana, posebno djece koja koriste igrališta u neposrednoj blizini prometnica.
Što se tiče izrade studije alternativnih prijevoza, pročelnik UO za komunalni sustav Milan Laković je predložio da se u izradu uključi i TZ Garda Poreča. Pozdravljam inicijativu i predlažem da se ona prihvati, kazao je Laković.
Pročelnik UO za komunalni sustav je uz obećanje pismenog odgovora na pitanja vezana za promet i postavljanje vibro traka odgovorio kako je moguće poslati na razmatranje komisiji za promet, no na snazi je zaključak da se trake postavljaju isključivo u blizini škola i vrtića.

Na pitanje vijećnika Roberta Velenika je li još u tijeku provođenje projekta „ Policajac u sredini“ pismenim će putem odgovoriti načelnik PP Poreč , Valter Opašić. A može li grad nešto poduzeti po pitanju nepropisnog parkiranja na kolniku na parkiralištu kod Doma zdravlja odgovorio je Milan Laković predloživši da se navedeni problem pokuša riješiti s vlasnikom čestice na kojoj se nalazi parkiralište, a to je Dom zdravlja.

Vijećnika Azeglia Picca zanimala je faza Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Poreča i Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Poreča, a vezano za prodaju zemljišta na Facinki. Pročelnik UO za prostorno planiranje, Damir Hrvatin, kazao je u pripremi javna rasprava, a do kraja mjeseca očekuje se okončanje pripreme materijala. U konzultacijama s Ministarstvom smo zaključili da bi bilo puno bolje da se donese umjesto detaljnog urbanistički plan uređenja, rekao je Hrvatin. Taj će Prijedlog o izmjeni plana biti raspravljen na Gradskom vijeću. Javna će rasprava uslijediti u studenom. Pročelnik Hrvatin je naglasio ono što građane najviše interesira, a to je da se Izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju granice građevinskog područja.
Vijećnik Azeglio Picco je predložio da se pokuša izaći u susret ugostiteljima u starom dijelu grada, na način da se u zimskim mjesecima digne rampa kod kule, te podsjetio kako se približava blagdan svih svetih pa da se ne zaboravi odluka o besplatnom parkiranju na velikom parkiralištu kod groblja.

Vijećnik Eđidio Roša je u ime građana naselja Kukci pitao što je s trećom fazom izgradnje kanalizacije i hoće li do početka sezone biti gotovo?

Treća faza izgradnje kanalizacije u Kukcima ovisit će o sredstvima s kojima će Grad raspolagati početkom iduće godine, odgovorio je gradonačelnik. Velike su šanse da se taj dio kanalizacije izgradi u drugoj polovici 2010 godine.

Vijećnicu Manuelu Janko zanimalo je u kojoj je fazi izrada detaljnog plana za Stari Červar? U završnoj je fazi , obrađuju se primjedbe sa II. Javne rasprave i priprema se konačni prijedlog za koji će se tražiti suglasnosti, rekao je pročelnik UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Damir Hrvatin.

Vijećnicu Snježanu Mekota zanimalo je zašto Grad Poreč nije odgovorio na ponudu Zavoda za javno zdravstvo o Programu mjera deratizacije i dezinsekcije. Građani iz okolice Poreča, ističe Mekota, imaju velikih problema s običnim i tigrastim komarcima. Na pitanje će pismeno odgovoriti pročelnik UO za komunalni sustav, Milan Laković.
Drugo pitanje vijećnice Snježane Mekota  odnosilo se na porečku marinu. Marina Poreč je, naime,  podigla cijene vezova za barke za 100 posto uz obrazloženje da će se razlika u cijeni utrošiti na poboljšanje infrastrukture marine i sigurnosti barki na vezovima. Vijećnicu je zanimalo u što je uložen taj višak sredstava? Na sljedećoj će sjednici dobiti izvještaj i odgovor na pitanje, rekao je predsjednik Gradskog vijeća, Eđidio Kodan, podsjetivši kako su za iduću sjednicu na dnevnom redu izvještaji o poslovanju gradskih poduzeća.

Anđelka Prekalj se u ime stanovnika ulice Rajka Stipe obratila Gradskoom vijeću i predlažila da se vrati raniji režim prometa u navedenoj ulici. tj. da postane jednosmjerna, te da se omoguće još neka parkirna mjesta. Na pitanje je odgovorio Milan Laković rekavši kako se inicijativa može predati komisiji za promet na razmatranje.

Na sjednici je izglasan Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2009. Godine. Pročelnica UO za Proračun i gospodarstvo, Sandra Mušković izvijestila je kako se drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča za 2009.godinu predlaže ostvarenje prihoda 298.371.728 kn.
Slijedom te Odluke prihvaćene su II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godine i II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu o čemu je prisutne izvijestio Milan Laković.
Vijećnici su prihvatili II. izmjene i dopune programa javnih potreba za 2009. godinu u - kulturi, - tehničkoj kulturi, - sportu.
Odluka o komunalnoj naknadi prihvaćena je na sjednici Gradskog vijeća. Izvjestitelj Milan Laković je odgovorio na nekoliko njačešćih pitanja vezanih za komunalnu naknadu. Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:
? odvodnja atmosferskih voda,
? održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
? održavanje javnih površina,
? održavanje nerazvrstanih cesta,
? održavanje groblja i krematorija,
? javna rasvjeta.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
? stambenog prostora,
? poslovnog prostora,
? garažnog prostora,
? građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
? neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Komunalna naknada plaća se po m2 obračunske površine nekretnine množenjem:
? vrijednosti boda (B) - vrijednost obračunske jedinice određene u kn/m2,
? koeficijenta zone (Kz) i
? koeficijenta namjene (Kn).

Odluka o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade prihvaćena je na jučerašnjoj sjednici. Ovom Odlukom određuje se vrijednost obračunske jedinice - boda ( B ) za izračun komunalne naknade od 2010. godine. Vrijednost boda određuje se u kunama po m2 obračunske površine nekretnine. Vrijednost boda za izračun komunalne naknade na području Grada Poreča jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u I zoni Grada Poreča. Vrijednost boda ove Odluke utvrđuje se u visini od 0,25 kn/m2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo, a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Zadnja točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Servisne zone Poreč - područje II. Izvjestitelj, Damir Hrvatin, je kazao kako je do Odluke došlo pri inicijativi tvrtke Poreč centar d.o.o. iz Zagreba, čiji su se predstavnici obratili gradonačelniku Štifaniću s prijedlogom za izradu Izmjena i dopuna plana jer je, tijekom razrade rješenja trgovačkog centra na građevnoj čestici planske oznake 4-7, koje je predstavljeno Gradskom vijeću Grada Poreča prilikom donošenja prvih izmjena i dopuna Plana, utvrđeno da rješenje ne koristi na optimalan način postojeću konfiguraciju terena, te u velikoj mjeri mijenja postojeći prirodni reljef. S ciljem izbjegavanja takve agresivne transformacije terena, izrađeno je novo idejno rješenje. Između ostalog, mijenja se površina i oblik gradivog dijela građevne čestice planske oznake 4-7. Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije bilo potrebno osigurati sredstav u Proračunu, već je financiranje preuzelo poduzeće Poreč centar d.o.o.