Natječaj za obnovu zgrada u starogradskoj jezgri

Natječaj za obnovu zgrada u starogradskoj jezgri

Izdvojene novosti
2022-09-23

Grad Poreč-Parenzo i ove je godine raspisao natječaj za obnovu fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo. Ukupna sredstava za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 400.000 kuna, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2022. godinu.

 

Zahvaljujući Programu zaštite i obnove kulturnih dobara, koji je Grad Poreč-Parenzo sam osmislio i provodio zadnjih nekoliko godina, obnovljeno je petnaestak fasada i krovišta u porečkoj starogradskoj jezgri. Naime, Grad Poreč-Parenzo, subvencijama iz tzv. Spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina.

 

Prema iskazanom interesu građana, od prve godine provođenja natječaja 2016., povećavala su se i ukupna sredstva za subvencioniranje i tako se planira i nastaviti. Osim toga, Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate. Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata.

 

Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o površini građevine, a limit subvencije po građevini iznosi 90 tisuća kuna, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri. Program se odnosi na objekte u užoj starogradskoj jezgri do Trga Joakima Rakovca i susjednih ulica.

 

Natječaj ostaje otvoren do 25. listopada, a potrebna dokumentacija nalazi se na obrascima ispod:

IN ITALIANO...