Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Generalni urbanistički plan grada Poreča (GUP-1)

Generalni urbanistički plan grada Poreča  (GUP-1)

Generalni urbanistički plan određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području naselja.

Generalni urbanistički plan, u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg područja /PPU/ utvrđuje:

  • osnovnu podjelu prostora po namjeni s uvjetima njegovog uređivanja,
  • sustav infrastrukturnih koridora i građevina te njihovo povezivanje sa sustavom susjednog i šireg područja,
  • mjere očuvanja i zaštite integralnih vrijednosti prostora, te prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti,
  • mjere zaštite i unapređivanja okoliša,
  • način i uvjete korištenja, uredenja i zaštite prostora,
  • mjere provedbe Plana.

Područje obuhvata:

Naselja - Poreč Červar-Porat, Červar, Garbina, te dijelovi naselja Kosinožići, Antonci, Vrvari, Musalež i Mugeba.

Obuhvat – područje omeđeno:

  • na sjeveru – Červar-Porat i granica sa Općinom Tar-Vabriga,
  • na istoku – naselje Vrvari,
  • na jugu – Zelena laguna i granica sa Općinom Funtana.

Lokacija: grad Poreč

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 11/01. 9/07. 7/10. i 9/10. - pročišćeni tekst


Grafički prikazi: