Pravne napomene

Pravne napomene

Svako korištenje www.porec.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Izdavača.

Grad Poreč će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.porec.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Grad Poreč neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.porec.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Grad Poreč nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Grad Poreč nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Grad Poreč zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Grad Poreč poštuje privatnost posjetitelja i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti Grad Poreča-a bit će objavljena na ovoj web stranici.