Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Projekti u pripremi

''Projekta Riznica povijesti za turizam budućnosti- Revitalizacija baroknog kompleksa Sinchich''

S obzirom na činjenicu da je završen Glavni projekt rekonstrukcije Zavičajnog muzeja Poreštine, Grad Poreč – Parenzo započeo je pripremu projekta za podnošenje prijave za sufinanciranje. Projekt se planira prijaviti na naredni natječaj PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE, Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Okvirna vrijednost integriranog projektnog ulaganja je 35 milijuna kuna, od kojih se veći dio od 30 milijuna odnosi na ulaganja u građevinsku rekonstrukciju i opremanje, te na stalni postav Muzeja, a ostali 5 milijuna kuna odnosi se na ostale aktivnosti neophodne za ostvarivanje projektnih rezultata. Predviđeno trajanje projekta je 3 godine, a vlastiti udio u financiranju iznosi 15%. Opći cilj projekta je u skladu s ciljevima definiranim samim programom odnosno natječajem a glasi: Valorizacija objekta kulturne baštine kroz proširenje sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu u svrhu doprinosa društveno-gospodarskom razvoju Grada Poreča kao kulturne destinacije. Sukladno natječaju, definiran je i specifični cilj projekta kako slijedi: „Povećanje atraktivnosti destinacije Poreča kao kulturno-povijesno prepoznatljive turističke destinacije tijekom cijele godine kroz potpunu obnovu, opremanje i ponovno stavljanje u turističku funkciju Zavičajnog muzeja Poreštine/Palače Sincich kako bi se stvorio temelj za provedbu Integriranog razvojnog kulturnog programa destinacije te povezivanje svih aktera na turističkom području.“ Projekt se planira prijaviti na prvi sljedeći otvoreni natječaj.


'Projekt „Rekonstrukcije i opremanja Društvenog doma Nova Vas“

Odrađena je priprema projekta na način da je izrađena je sva potrebna tehnička dokumentacija, sva natječajna dokumentacija, te pribavljeni svi natječajem propisani dokumenti. S obzirom da se projekt planira prijaviti na naredni natječaj mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja, neophodna odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt donijet će se na narednom zasjedanju Gradskog vijeća grada Poreča-Parenzo. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Poreč, a tehnička pomoć u izradi, prijavi i provedbi projekta je Grad Poreč-Parenzo.Ukupno ulaganje u sklopu projekta iznosi 1.493.055,53 kn, a obuhvaća građevinsko obrtničke radove na samom objektu, opremanje objekta, a zatraženo je i refinanciranje projektne dokumentacije. Provedba projekta planirana je u trajanju od 15 mjeseci od odobrenja.


''Projekt Parenzana Colors''

U suradnji s Istarskom županijom , Grad Poreč-Parenzo priprema projekt prekogranične suradnje iz programa Interreg Si-Hr, kao nastavak dosadašnjih inicijativa valorizacije turističke i kulturne baštine – trase Parenzane. Naš grad putem projekta prezentira se kao obiteljska destinacija, destinacija rekreacije, sporta i kulture, a za potrebe promocije Grada Poreča, bit će razvijeni izrađeni i distribuirani razni promotivni sadržaji. Grad Poreč-Parenzo će, u sklopu ovog projekta biti i suorganizator i domaćin nekolicini događanja, kroz cijelo vrijeme trajanja projekta.


''Projekt Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III''

Grad Poreč-Parenzo, zajedno sa ostalim gradovima u Istri, te Istarskom županijom priprema ponovnu prijavu na projekt ''Osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.''