Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UO za gospodarstvo i EU fondove

Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove

Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove koji se sastoji od:

 - Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu

 - Odsjeka za EU fondove i razvojne projekte

 

U Odsjeku za gospodarstvo i poljoprivredu obavljaju se poslovi u vezi s poticanjem razvoja gospodarstva u sklopu planiranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta na području Grada, vezani uz poticanje rasta i razvoja poduzetništva, lokalnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma i održivog razvoja. Zatim utvrđivanje interesa i potreba poduzetništva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i pomoći poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetničkih programa, poticanje i razvoj investicijskog okruženja te unapređenje poduzetničke infrastrukture. Poslovi u sferi gospodarstva iz nadležnosti Grada, zaštite potrošača, evidentiranje i čuvanje isprava o trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, isprava o pravu na dionice, udjele i slično. Odsjek radi i poslove izrade prijedloga kriterija i mjerila za korištenje poslovnih prostora, imovinsko - pravne poslove koji se odnose na zakup poslovnih prostora te zakup i korištenje stanova u vlasništvu Grada, poslove koji se odnose na unapređivanje i razvoj poljoprivrede, pružanje potpore programima udruga poljoprivrednika, provođenje mjera i aktivnosti u svezi gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem, imovinsko - pravne poslove koji se odnose na prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, praćenje stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta i poslove poljoprivrednog redarstva, poslove vezane uz razvoj i unaprjeđenje turizma. Odsjek je zadužen i za definiranje i izradu strateških dokumenata za Grad, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja i poslove vezane uz strategiju razvoja Grada te ostale slične poslove.

U Odsjeku za EU fondove i razvojne projekte obavljaju se poslovi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije sukladno propisima, te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji. Odsjek organizira bilateralnu i drugu suradnju s regijama u inozemstvu, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama u kontekstu korištenja EU fondova kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja, priprema, prijavljuje i provodi projekte u okviru EU i drugih natječaja i fondova, osniva i vodi baze podataka o EU i drugim projektima Grada sufinanciranim iz drugih izvora, prati provedbu ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, te obavlja ostale slične poslove.

 

Radno vrijeme Upravnog odjela - za stranke:

ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: 8-11 sati

Gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s dnevnom pauzom od 11,00 do 11,30 sati.

Zahtjevi se u pisarnicu mogu predati i putem maila: pisarnica@porec.hr 


Pročelnica Upravnog odjela

dr.sc. Morena Mičetić Fabić

mail: morena.micetic-fabic@porec.hr

Tel: 052 634 304

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

 

Viša stručna suradnica za gospodarstvo

Maja Stražić maja.strazic@porec.hr

Tel: 052 634 317

 

Anita Lakošeljac anita.lakoseljac@porec.hr  

Matea Kodan: matea.kodan@porec.hr  (porodiljni dopust)


Stručni suradnik za gospodarstvo

Igor Veselinović igor.veselinovic@porec.hr

Tel: 052 634 327

 

Viši stručni suradnik za poljoprivredu

Borislav Klasan borislav.klasan@porec.hr

Tel: 052 633 762

 

ODSJEK ZA EU FONDOVE I RAZVOJNE PROJEKTE

 

Viša savjetnica za EU fondove i razvojne projekte

Dunja Babić dunja.babic@porec.hr (porodiljni dopust)

Tel: 052 633 785

 

IN ITALIANO...