Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Četrdeset i prva sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za ponedjeljak, 22. veljače 2021., u 18,00 sati u Istarskoj sabornici na adresi Obala Matka Laginje 6. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

 

Dnevni red

 

1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice

 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    - odgovor na inicijativu vijećnika Maurizia Zennara - uvođenje građanskog nadzora

03. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama  Statuta Grada Poreča-Parenzo

 

04. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

 

05. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima  Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada  Poreča-Parenzo u 2021. godini

     5.1. Očitovanje DIP-a od 15.09.2017.  - financiranje političkih stranaka

     5.2. Očitovanje D. Ghersinich od 13.09.2017.

     5.3. Očitovanje D. Ghersinich od 15.04.2020.

 

06. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

 

07. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1897/28, k.o. Nova Vas

 

08. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č. 6015, k.o. Poreč

 

09. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

 

10. Odluka o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

 

11. Odluka o kupnji poslovnog prostora na prvom katu zgrade izgrađene na k.č. 3893/2, k.o. Poreč

     11.1. Plan posebnih dijelova zgrade

 

12. Odluka o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana “Finida – Poreč”

 

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin

     13.1. UPU Čimižin-Korištenje i namjena

     13.2. UPU Čimižin - prometna i ulična mreža

     13.3. UPU Čimižin- uvjeti korištenja

     13.4. UPU Čimižin - Način i uvjeti gradnje

 

14. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na odluke o iznosu participacije  roditelja i iznosu cijene programa za darovite učenike

 

15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 4192-10 i dr.

      15.1. prijedlog parcelacije

      15.2. zapisnik sa sjednice komisije

 

 

Sjednica će se održati sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

IN ITALIANO...