Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Energijom sunca grijat će se potrošna topla voda u osam objekata na području Grada Poreča – Parenzo

Energijom sunca grijat će se potrošna topla voda u osam objekata na području Grada Poreča – Parenzo

Energijom sunca grijat će se potrošna topla voda u osam objekata na području Grada Poreča – Parenzo Energijom sunca grijat će se potrošna topla voda u osam objekata na području Grada Poreča – Parenzo

U sklopu provedbe projekta pod nazivom ''Sunčane elektrane Grada Poreča – Parenzo'' na krovove ukupno osam objekata javne namjene postavljeno je osam sunčanih elektrana, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije, ukupne nazivne snage 100 kW. Uz sunčane elektrane, odnosno fotonaponska postrojenja koja energiju sunčevog zračenja pretvaraju u električnu energiju, na objekte će biti postavljeni i sustavi solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode.

Sustavi solarnih kolektora sastojat će se od solarnih modula koji se postavljaju na krov objekta i energiju sunčevog zračenja pretvaraju u toplinsku energiju koja se zatim koristi za zagrijavanje potrošne tople vode u akumulacijskim spremnicima u samim objektima, te pratećih instalacija, a putem kojih će, sukladno proračunskim podacima, gotovo u potpunosti biti zadovoljeni zahtjevi za potrošnom toplom vodom u navedenim objektima. Početak radova planira se u prvoj polovici mjeseca studenog.

Objekti na kojima će biti postavljeni sustavi solarnih kolektora su sportska dvorana Veli Jože, sportska dvorana Palestra, zgrade područnih škola u Novoj Vasi, Baderni i Žbandaju, mjesnog odbora Dračevac, dječjeg vrtića Varvari, te na deponiji Košambra.  

Priprema potrošne tople vode se u navedenim objektima do sada vršila putem standardnih električnih bojlera, a s obzirom da se radi o sportskim dvoranama, te objektima u kojima se odvijaju djelatnosti školskog i predškolskog odgoja, zahtjevi za potrošnom toplom vodom su kontinuirane prirode i značajnih količina, te su imali primjetan udio u ukupnim iznosima mjesečnih računa za utrošak električne energije navedenih objekata. Puštanjem u pogon sustava solarnih kolektora, priprema potrošne tople vode vršit će se gotovo u cijelosti putem obnovljivog izvora energije - sunca, a što u konačnici znači da će emisije CO2, koje su bile posljedica utrošene električne energije biti svedene gotovo na nulu. Isto tako, iznos dosadašnjih računa za utrošak električne energije uvelike će se smanjiti, što će osloboditi sredstva za druge investicije.  

Navedeni radovi, u skladu s kontinuiranom provedbom projekta Sustavnog gospodarenja energijom u gradovima i županijama na području našega grada, te Akcijskim planom energetski održivog razvoja Grada Poreča, dokaz su odlučnosti koju odgovorna Gradska Uprava kontinuiranom provedbom projekata iz područja energetske učinkovitosti i implementacije obnovljivih izvora energije postavlja temelje energetski održivog razvoja našega grada, omogućuje preobrazbu urbanih gradskih četvrti u ekološki održive, povećava kvalitetu života svojih građana, te svoj Grad čini primjerom grada energetske učinkovitosti i održivog razvitka koji će moći slijediti i ostali gradovi u Hrvatskoj.