Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013. - 2017.

Mandatna komisija
1. Manuela Janko - za predsjednicu
2. Luka Šergo - za člana
3. Dražen Prgić - za člana

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo
1. Dean Pauletić - za predsjednika
2. Danijela Banko Štokovac - za člana
3. Eugen Stanissa - za člana
4. Dolores Ghersinich - za članicu
5. Daniel Šaškin - za člana

Komisija za raspolaganje nekretninama većih od 1.000.000,00 kuna
1. Adriano Jakus - za predsjednika
2. Antun Tomičić - za zamjenika predsjednika
3. Loris Peršurić - za člana
4. Đani Šergo - za člana
5. Alfredo Mendiković - za člana
6. Vladimir Sladonja - za člana
7. Snježana Mekota - za članicu 

Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica, trgova i naselja na području Grada Poreča-Parenzo
1. Elena Uljančić Vekić - za predsjednicu
2. Adriano Jakus - za člana
3. Sonja Vojinović - za članicu
4. Sanja Oplanić - za članicu
5. Stevo Žufić - za člana
6. Boris Štifanić - za člana
7. Daniel Šaškin - za člana 

Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo
1. Danilo Sredanović - za predsjednika
2. Umbert Cunjac - za člana
3. Božo Jelovac - za člana
4. Sandra Buić - za članicu
5. Ljiljana Sinanović - za članicu

Odbor za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo
1. Eugen Stanissa - za predsjednika
2. Lovra Šimić - za člana
3. Ada Žužić - za članicu
4. Petra Perhat - za članicu
5. Sunčica Damjanović - za članicu

Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo
1. Duško Kišberi - za predsjednika
2. Arduino Matošević - za člana
3. Antun Tomičić - za člana
4. Nensi Beato Baturić - za članicu
5. Goran Gašparac - za člana
6. Danijel Šaškin - za člana
7. Eđidio Kodan - za člana

Odbor za ostvarivanje prava zaštite talijanske nacionalnosti Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo
1. Nadia Štifanić Dobrilović - za predsjednicu
2. Silvano Janko - za člana
3. Danijela Banko Štokovac - za članicu
4. Graziano Musizza - za člana
5. Vilma Pulin Sirotich - za članicu

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo
1. Adriano Jakus - za predsjednika
2. Dragan Brenko - za člana
3. Serđo Rakovac - za člana
4. Vlado Ćuš - za člana
5. Dorina Buić - za članicu
6. Miro Tripar - za člana
7. Vera Štifanić - za članicu

Vijeće za socijalnu politiku Grada Poreča-Parenzo   
1. Nataša Basanić Čuš - za predsjednicu
2. Vesna Kordić - za zamj. predsjednice
3. Tihana Mikulčić - za članicu
4. Sandra Čakić Kuhar - za članicu
5. Sandra Miloti Ašpan - za članicu
6. Ante Ivančić - za člana
7. Vesna Petričević - za članicu
8. Anđelka Prekalj - za članicu
9. Dragica Grujić - za članicu
10.Ivana Buda Stranić - za članicu
11. Fani Bugarin Šoljan - za članicu