Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo i obavijest o prisustvovanju

Vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, sjednici Gradskog vijeća prisustvovat će samo gradski vijećnici, Gradonačelnik sa zamjenicima, pročelnici, vanjski izvjestitelji po pojedinim točkama dnevnog reda - direktori i ravnatelji pojedinih gradskih trgovačkih društava i ustanova po potrebi, te nužan broj gradskih službenika.  

 

 

Trideseta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 12. ožujka 2020. godine u 18.00 sati, u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/I. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1. Verifikacija zapisnika s 27., 28. i 29. sjednice

    1.1. Zapisnik sa 27. sjednice GV

    1.2. Zapisnik sa 28. sjednice GV

    1.3. Zapisnik sa 29. sjednice GV

 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    2.1. odgovor na inicijativu Maurizia Zennara - postupanje po zahtjevima za pristup informacijama

    2.2. odgovor na vijećničko pitanje Maurizia Zennara - propisivanje kaznenih mjera građanima zbog nekorištenja usluga pražnjenja spremnika MKO 

    2.3. odgovor na vijećničko pitanje Maurizia Zennara - naplata odvoza smeća i određivanja paušala za iznajmljivače

 

 

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

    3.1. informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

 

4. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

 

5. Odluka o donošenju UPU-a dijela naselja Nova Vas – Brčići

    5.1. UPU dijela naselja Nova Vas-Brčići Namjena površina Model

    5.2. UPU dijela naselja Nova Vas-Brčići - Uvjeti korištenja Model

    5.3. UPU dijela naselja Nova Vas - Brčići - Uvjeti gradnje Model

 

6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poreč – CENTAR V

 

7. Odluka o pristupanju Grada Poreča – Parenzo međunarodnom udruženju ''Energetski Gradovi'' (izv. eng. ''Energy Cities'')

 

8. Plan aktivnosti Grada Poreča-Parenzo u okviru Europske mreže organskih gradova ”Organic Cities Network Europe“ za razdoblje 2020.-2021. godine

 

9. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini

 

10. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč u 2020. godini

 

11. Odluka o izradi Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo 2021. – 2031.

 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča-Parenzo

 

13. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:

- Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2020./2021. godinu i

- Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2020./2021. godinu u Umjetničkoj školi Poreč,

 

14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Poreč

 

15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino

 

16. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „ Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“

 

   16.1. Zahtjev za davanjem suglasnosti za zaduženenje - Odvodnja Poreč 

   16.2. Odluka Skupštine TD Odvodnja Poreč od 13.12.2019.

   16.3. Aneks ugovora o kreditu - ODVODNJA POREČ d.o.o. i EBDR

   16.4. Ugovor o kreditu ODVODNJA POREČ d.o.o. i EBRD - pročišćeni tekst

   16.5. Ugovor o potpori od strane Grada

   16.6. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje - ODVODNJA POREČ d.o.o. iz 2015.

   16.7. Odluka o izmjeni Odluke o suglasnosti na zaduženje ODVODNJA POREČ d.o.o. iz 2018.

IN ITALIANO...