Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

106. sjednica Gradskog poglavarstva

106. sjednica Gradskog poglavarstva održat će se u Maloj vijećnici Grada Poreča, Obala m. Tita 5/1 u utorak, 9.prosinca 2008.godine s početkom u 17.00 sati. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 

1. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2007. godinu

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić i ravnateljica POU Poreč)

2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Liste za dodjelu studentskih kredita i dodjeli studentskih kredita u 2008/2009. godini, te Zaključka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija po socijalnom programu u 2008/2009. godini (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

3. Donošenje Zaključka o isplati novčanih naknada (božićnica) umirovljenicima za 2008. godinu

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Poreč.

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta POU Poreč (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

6. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta TOŠ - Scuola elementare italiana Bernardo Parentin Poreč- Parenzo (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

7. Utvrđivanje Prijedloga Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Poreča

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na proširenju groblja u Baderni

(Izvjestitelj: Milan Laković)

9 . Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za provedbu mjera dezinsekcije, deratizacije, zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije na području Grada Poreča u razdoblju od 2009. do 2011. godine

(Izvjestitelj: Milan Laković)

10. Donošenje Odluke o izboru ponuditelja za dodjelu javne površine - prostora za postavu montažnog objekta - kioska za obavljanje gospodarske djelatnosti na području Grada Poreča (Izvjestitelj: Milan Laković)

11. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za obavljanje djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Poreča, za razdoblje 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2012. godine, te o utvrđivanju maksimalnih cijena usluga premještanja vozila i imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja. (Izvjestitelj: Milan Laković)

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u dugoročni zakup nekretnine oznake dijela k.č. br. 6/1, po novoj oznaci 6/5, k.o. Poreč, površine 356 m2 (obala M. Laginje) (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti TD PARENTIUM d.o.o. Poreč o prijenosu prava građenja na dijelu k.č. 4318/1 k.o. Poreč u korist HEP- Pogon Poreč, te donošenje odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP-Pogon Poreč radi realizacije elektroenergetike sportske zone Žatika (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

14. Donošenje odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP-Pogon Poreč na katastarskim česticama u k.o. Poreč, k.o. Fuškulin i k.o. Mugeba radi izgradnje elektroenergetskih objekata (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Rivieri Poreč d.d. na Idejni projekt radi uređenja plaže Luna na k.č. 2763 pomorskog dobra u k.o. Poreč (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

16. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Poreča (k.č.br. 244/5 k.o. Nova Vas) radi formiranja okućnice (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

17. Prijedlog Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području industrijske zone Buići-Žbandaj (Izvjestitelj: Đulijano Petrović),

18. Razno.