Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Petnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za utorak 23. prosinca 2014. u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/1. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog reda i linkovi s materijalima.

Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća 23. prosinac 2014.

1. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

     1.1. Odgovor na vijećničko pitanje Snježane Mekote - socijalni stanovi

2. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

    2.1. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu

    2.2.Obrazloženje prijedloga Proračuna  2015.-2017.

    2.3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o amandmanima na prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. -    sa prilozima 

3. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2015. godinu

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu

7. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na Odluku o iznosu participacije roditelja/ skrbnika učenika za programa glazbenog i plesnog obrazovanja

8. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula

9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3785-1 k.o. Poreč

10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja po natječaju o prodaji k.č.br. 3901-22 k.o. Poreč

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjednik Gradskog vijeća

Adriano Jakus