Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

06. ožujka 2014. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča - Parenzo, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo na kojoj su usvojeni slijedeći akti:

- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo
- Izvještaj Mandatne komisije Gradskog vijeća
- Imenovanje člana Mandatne komisije Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo u 2013. godini
- Informacija o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo
- Odluka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč
- Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice „Radost“  Poreč-Parenzo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru
- Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini
- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM d.o.o. Poreč
- Odluka o donošenju UPU Zone rezidencijalnog stanovanja Materada –Mali Maj
- Odluka o izmjenama imena naselja na području Grada Poreča-Parenzo
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Donji Špadići II
- Izvješće o radu i ostvarenju financijskog plana Sportske zajednice Grada Poreča za 2012. godinu  

Točka 11. skinuta je sa dnevnog reda i umjesto nje stavljeno je Razmatranje prijedloga odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća Snježane Mekote koja nije prihvaćena. 

Uskoro na stranicama Grada, više o 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo.