Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Rana rehabilitacija djece u Poreču - skup 01 Rana rehabilitacija djece u Poreču - skup 02

Rana rehabilitacija djece u Poreču

Grad Poreč i stručni timovi grada surađuju s Istarskom županijom i županijskim ustanovama na programima za zdravlje te usklađuju lokalne prioritete za zdravlje sa onim županijskim.  U skladu s definiranim prioritetima socijalnog razvoja Grada Poreča usmjerenog osobama s posebnim potrebama i prioriteta županijskog Plana za zdravlje iniciran je, od Grada Poreča, dogovor u cilju rane rehabilitacije djece u Poreču.

Slijedom praćenja potreba roditelja sa područja Poreča i Poreštine čija djeca trebaju usluge stručnog tima iz Centra za rehabilitaciju Veruda – Pula stručni timovi Grada Poreča zatražili su suradnju u vidu osnivanja prvog mobilnog tima koji bi za potrebe djece Poreča ali i sjeverozapadne Istre dolazio i provodio ranu rehabilitaciju djece u  Poreču.  Naime, Centar za rehabilitaciju Veruda iz Pule jedini je centar tog tipa u Istri koji je programski, kadrovima i prostorom opremljen za rad s djecom ranog neuro rizičnog razvoja. Osnivači Centra za rehabilitaciju su članovi, gradovi i općine Istre i to Poreč, Vrsar, Pula, Vodnjan, Umag, Rovinj, Pazin, Novigrad, Labin, Buzet i  Buje uz podršku Istarske županije. Gradovi i općine osnivači su osnivanjem stručne ustanove za ranu rehabilitaciju djece u Istri odlučili  roditeljima i djeci naše županije povećati dostupnost stručne usluge rane rehabilitacije  i skratiti putovanje do sličnih centara u Rijeci ili Zagrebu.

Kako dinamika života, zahtjevi posla, ekonomske prilike i drugi čimbenici roditeljima uzrokuju dodatni stres putovanja u Pulu, a broj djece koja trebaju usluge rane rehabilitacije Centra Veruda se u Istri povećava, tako je Grad Poreč inicirao razgovore i pilot projekt s Centrom Veruda i Istarskom županijom u  cilju organiziranja dijela aktivnosti Centra Veruda u Poreč za roditelje i djecu sjeverozapadne Istre. Ovo nastojanje je sastavni dio smjernica Socijalnog programa Grada Poreča usmjerenih podršci djeci i roditeljima s teškoćama ranog razvoja.  

U srijedu, 12.veljače 2014. održan je sastanak u prostorima Zdravog grada Poreč na kojemu su bili nazočni članovi osnivači Centra  Veruda iz jedinica lokalne samouprava sjeverozapadne Istre, predstavnici Grada Poreča i stručni tim Centra za rehabilitaciju Veruda iz Pule.  Prostor Zdravog grada jedna je od prostornih mogućnosti za pružanje usluga djeci, a ispituju se i druge lokacije kao trajno rješenje na prostoru Grada Poreča.  Na prijedlog Grada Poreča i Centra Veruda inicijalno je prihvaćeno da se Istarskoj županiji predloži osnivanje prvog mobilnog  tima koji bi tijekom 2014. jedanput tjedno dolazio u Poreč i tako, u prvom koraku,  omogućio tretman  psihologa, rehabilitatora i logopeda za djecu. U idućem koraku realizacije projekta prostor bi se opremao za rad fizioterapeuta na  ranoj podršci razvoju motorike te bi se provele potrebne edukacije stručnjaka (prvenstveno fizioterapeuta u Bobath terapiji) za formiranje i djelovanje kompletnih timova na terenu.  Na sastanku prisutni osnivači iz sjeverozapadne Istre i to Vrsara, Poreča, Buzeta i Umaga prihvatili su inicijativu, u potpunosti je podržali i odlučili povezati se u projektnom partnerstvu oko projekta  radi  pomoći roditeljima i djeci sa svojih teritorijalnih područja. Zaključak sa sastanka je da slijedeći korak predstavlja razgovor sa Istarskom županijom i razvijanje dinamike i financijskih udjela za podršku projektu. Po prihvaćanju projekta od svih značajnih sudionika na razini Istarske županije  slijedi njegovo osmišljavanje i početni rad s djecom  u Poreču tijekom 2014. godine u onim segmentima rada koje će biti moguće prve organizirati u radu mobilnog tima.