Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

HMP u Poreču osnažena i funkcionalna za sigurnost svih građana Poreštine

Stava smo da je pitanje hitne medicinske pomoći (HMP) i životna sigurnost građana našeg teritorijalnog područja previše ozbiljna da bi se njome međusobno nadmašivali političari. To je pitanje koje, u nedostatku državne dorečenosti za optimalno uređivanje HMP,  zahtjeva ozbiljno postupanje gradske vlasti i realno izvještavanje građana. Zahtjeva i mnogobrojne razgovore s najkompetentnijim stručnjacima za područje organizacije HMP, analize, ozbiljne i objektivne pokazatelje, istinsku brigu za građane i posjetitelje našeg područja, pregovore i ugovaranje potrebnih nad standarda te neprestano stavljanje u centar pažnje interesa i sigurnosti građana. Sve navedeno mora biti neprestano vođeno  stavovima, iskustvom i znanjima stručnjaka iz oblasti urgentne medicine u novim uvjetima rada HMP. 

Želja nam je i obveza, temeljem neposrednih natpisa o potrebi povećanja standarda Hitne medicinske pomoći (HMP) od članice oporbe Dolores Ghersinich, još jednom izvijestiti građane Poreča i Poreštine da je Hitna medicinska pomoć – Ispostava Poreč (HMP) uređena i funkcionalna za potrebe Poreča i Poreštine. Nad standard HMP Ispostave Poreč za 2014. uređen je suradnjom gradske vlasti Grada Poreča i voditelja Ispostave HMP Poreč, dr. Davorina Stipića, specijalista urgentne medicine te koordinacijom i partnerskim uključivanjem općina Poreštine , Plave Lagune, TZ-a Poreča, Funtane, Vrsara, Tara-Vabrige.

Kadrovska postava i rad HMP Ispostave Poreč je uređena i osigurano je sufinanciranje za čitavu 2014. prema uputama voditelja porečke Ispostave, a u suradnji sa Istarskom županijom i Zavodom za hitnu medicinu IŽ . Uspostavljena kadrovska ekipiranost omogućava nesmetan rad za područje Poreštine te  kadrom i načinom organizacije rada odgovara standardu prije reforme. Stoga građani Poreča ne moraju brinuti o organizaciji HMP jer je HMP organizirana za Poreč i Poreštinu na način da građanima i posjetiteljima osigurava sigurnost i zaštitu.

O temi HMP bilo je puno govora u našem gradu, informiranja javnosti, medijskih nastupa, a još je više bilo rada gradskih timova Grada Poreča i tima HMP Poreč da se funkcioniranje HMP –Ispostave Poreč uredi za građane Poreča i Poreštine te sve posjetitelje istog teritorijalnog područja nakon reforme od 1.11.2011.  Vjerujemo da danas već svi naši sugrađani znaju da je reforma  nastupila naglo, nepripremljeno, a pod okriljem bivše vlade RH i ministra Milinovića te da ju je podržala bez većih promjena sadašnja vlada RH i resorno Ministarstvo zdravlja.

Specifične sredine kao Poreč i Poreština, kojima je reforma HMP 2011. organizaciono i načinom rada narušila standard zaštite,  dovedene su u situaciju da se same bore za elementarnu, bazičnu i egzistencijalnu sigurnost vlastitih građana u vidu prava na efikasno spašavanje života! Gradu Poreču je u prilagodbi na reformu HMP i poduzimanju vlastitih mjera zaštite, glavni oslonac bio i ostao dr. Stipić, specijalist urgentne medicine, dugogodišnji, kompetentni i iskusni voditelj HMP u Poreču. Naša je ispostava kadrovski ekipirana u skladu s potrebama i temeljnim uputama lokalnog stručnog  tima te su osigurana potrebna sredstva za njezin nesmetan rad u 2014. Grad Poreč neprestano prati funkcioniranje vlastite Ispostave HMP, u komunikaciji je s dr. Stipićem kao lokalnim ekspertom za urgentnu medicinu, prate se potrebe, intervencije i sigurnost građana Poreštine , a tako će biti i nadalje. 

S obzirom da se u našem gradu neprestano potencira potreba uređivanja HMP u Poreču, vođena komentarima dr. Ghersinich, spec. fizikalne medicine,  želimo istaći kako smatramo da se tako ozbiljno pitanje kao što je HMP ne može pretvarati u političko pitanje radi stjecanja pažnje i pokušaja pribavljanja političkih bodova. Građani našeg grada, Poreštine, Istre, a i dijelova RH dovoljno su bili zabrinuti  zbog nepripremljene državne reforme HMP, problema koji su istu reformu pratili, medijskih napisa … da je krajnje nepotrebno pa i nekorektno , od bilo koje političke opcije,  ciljano,  smišljeno  i samoinicijativno građane zbunjivati  i zastrašivati  neprestanim informacijama o potrebi daljnjeg uređivanja HMP u Poreču.  Uređivanje rada HMP mora biti vođeno  stavovima, iskustvom i znanjima stručnjaka urgentne medicine koji o ovom segmentu organizacije primarne zdravstvene zaštite najviše znaju pa  poboljšanja mogu kompetentno sugerirati i argumentirati gradskoj vlasti. Voditelji ispostava HMP, specijalisti urgentne medicine, ljudi su koji su najveći dio ili čitav svoj profesionalni staž odradili organizirajući rad Ispostava HMP u ranijem ustroju i sada u novom, bitno drugačijem.  Stoga, nastojanje dr. Ghersinich, spec. fizikalne medicine, da paušalnim procjenama i izjavama  sugerira rad i organizaciju HMP držimo neprimjerenima .  Grad Poreč ne može temeljiti organizaciju i kadrovsko ekipiranje  HMP Ispostave Poreč na  potencijalnim mišljenjima i izjavama  liječnika različitih specijalnosti koji su najkompetentniji za svoje područje rada koje neposredno vode i organiziraju.  Stoga će rad upravnih tijela grada u vezi HMP i dalje biti orijentiran, s punim povjerenjem, prvenstveno na stručni tim i voditelja HMP Ispostave Poreč koji je najpozvaniji  da pomogne gradskoj vlasti u organizaciji i ekipiranju lokalne Ispostave HMP za područje Poreštine.  Sve potrebne nadopune, promjene i modifikacije za Poreč planirati će se u suradnji sa porečkom Ispostavom i krovnom ustanovom – Zavodom za hitnu medicinu IŽ, Istarskom županijom i Istarskim domovima zdravlja.   

Grad Poreč - Parenzo
Ured gradonačelnika sa zamjenicima