Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

PONIŠTENJE OGLASA ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Temeljem članka 24. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, (¨Narodne novine¨ broj 86/08), te Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo, Klasa:023-01/10-01/45, Urbroj:2167/01-09/01-10-8, od 17.09.2010.godine, te Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo, Klasa:023-01/10-01/45, Urbroj:2167/01-09/01-13-10, od 11-09-2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju objavljuje:

                                                   PONIŠTENJE OGLASA 

                                     za prijem u službu na određeno vrijeme
                         Klasa:UP/I-112-02/13-01/08, od 13.09.2013. godine.


u upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju

1. Viši stručni suradnik za poslove izdavanja rješenja
o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade, na određeno vrijeme

od 6 mjeseci, radi privremenog povećanja opsega posla (postupci izdavanja rješenja
o izvedenom stanju), m/ž, -2 izvršitelja.

2. Viši referent za poslove izdavanja rješenja o izvedenom
stanju za nezakonito izgrađene zgrade, na određeno vrijeme

od 6 mjeseci, radi privremenog povećanja opsega posla (postupci izdavanja rješenja
o izvedenom stanju), m/ž, - 3 izvršitelja.Klasa:UP/112-02/13-01/08
Urbroj:2167-01-10-13-3
Poreč,22.listopad 2013.