Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Danas, 12. rujna 2013. godine, 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/I u četvrtak, 12. rujna  2013. godine u 19,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije  
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2012. godinu
(Izvjestiteljica: Sanja Radetić Fatorić)  
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino za 2012. godinu (Izvjestiteljica: Elena Uljančić-Vekić)  
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2012. godinu
(Izvjestiteljica: Irides Zović)  
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Fonda Zdravi grad Poreč za 2012. godinu
(Izvjestiteljica: Nataša Basanić Čuš)  
7. Izvješće o radu i ostvarenju financijskog plana i Izvješće NO Sportske zajednice Grada Poreča za 2012. godinu (Izvjestitelj: Franko Buda)  
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2012. godinu
(Izvjestitelj: Mario Laković)  
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP - CZP Poreč za 2012. godinu
(Izvjestitelj: Adriano Jugovac)  
10. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
12. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
13. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje naziva ulica, trgova i naselja Grada Poreča-Parenzo  
14. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-Parenzo  
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za raspolaganje nekretninama većih od 1.000.000,00 kuna

16. Rješenje o imenovanju Odbora za ostvarivanje prava zaštite talijanske nacionalnosti Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
17. Rješenje o izboru Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo
(Izvjestitelj za točke 10. do 17.: Dean Pauletić)