Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Građevinska dozvola - Usluga Poreč d.o.o. - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom

Istarska županija, Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor USLUGA POREČ d. o. o., HR-52440 Poreč, Mlinska 1, OIB 31073587765 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru USLUGA POREČ d. o. o., HR-52440 Poreč, Mlinska 1, OIB 31073587765:

    -      zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOŠAMBRA, 2. FAZA - ZATVARANJE NOVE ODLAGALIŠNE PLOHE

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4862/1 k.o. Poreč (Poreč, Košambra), k.č. 2/1 k.o. Mugeba (Poreč, Košambra),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 53/2018, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3737, a sadržava:

Cijeli dokument se nalazi u privitku ispod:

IN ITALIANO...