Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 20.prosinca 2018. s početkom u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1.     II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

        1.2. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

        1.3. Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2018. godinu

        1.4. Amandmani na II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

2.     II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2018. godinu u:

        -   predškolskom odgoju i obrazovanju,

        -   obrazovanju,

        -   kulturi,

        -   sportu i rekreaciji,

        -   zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i

        -   socijalnoj skrbi

3.     Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu uz II.  Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

4.     Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

5.     Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“

         5.1. Zahtjev za sklapanjem Dodatka Ugovora o kreditu - Odvodnja Poreč 12-2018

         5.2. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje Odvodnja Poreč

6.     Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara  Poreč u 2018. godini

7.     Odluka o darovanju namještaja i opreme Osnovnoj školi Finida

8.     Odluka davanju poslovne zgrade osnovne škole i sportske dvorane, izgrađene na k.č. 3396/1, k.o. Poreč, u zakup Osnovnoj školi Finida

9.     Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Peškera - Pical – Špadići

        9.1. grafički prikaz - namjena površina - UPU Peškera - Pical - Špadići  

IN ITALIANO....