Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Dan Zdravih gradova Hrvatske

Dan zdravih gradova hrvatske obilježava se svake godine 20. svibnja. Povodom nacionalnog dana zdravih gradova organiziraju se različita događanja kojima se promovira ovaj svjetski pokret za zdravlje ljudi u urbanim zajednicama. Tako se danas 20.5.2013. na pulskoj tržnici odvija centralna promocija zdravih gradova Istre u okviru čega će se Zdravi grad Poreč promovirati na vlastitom štandu. Dana, 21.5. događat će se nacionalno obilježavanje Dana zdravih gradova na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar u  Zagrebu.

Uz visoke goste iz resornih ministarstava, predstavnike zdravih gradova hrvatske i predstavnike drugih ustanova koje skrbe o zdravlju nacionalna koordinatorica, dr.Selma Šogorić, u Zagrebu će predstaviti uspjehe nakon 25 godina djelovanja projekta zdravi grad u hrvatskoj. U Poreču će se aktivnostima do kraj mjeseca svibnja obilježavati Dan zdravih gradova i predstavljati lokalni programi za zdravlje!  

Projekt Zdravi grad je projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) koji je usmjeren promociji i brizi za zdravlja te podizanju svijesti o osobnoj i društvenoj odgovornosti za zdravlje ljudi. Projektom Zdravi grad podiže se razina brige o zdravlju u neposrednom okruženju u kojemu ljudi žive te kontinuirano unapređuje kvaliteta života svih građana temeljena na krilatici SZO „zdravlje za sve za 21. stoljeće“.  
Projekt Zdravi grad je 80-tih godina inicirala SZO temeljem istraživanja i brojnih pokazatelja koji su ukazivali na to da postoje različiti rizični faktori za zdravlje ljudi od ekoloških u okruženju  u kojemu ljudi žive do psiho socijalnih čimbenika koji ometaju rast i razvoj djece i mladih te otežavaju funkcionalnost odraslih osoba ili čitavih obitelji.  
Ideja projekta Zdravi grad Poreč inicirana je kasnih 80-tih godina, a 1993. Gradsko Vijeće Grada Poreča je donijelo odluku u prihvaćanju projekta za naš grad . Od tada briga o zdravlju građana postaje sastavni dio porečkih gradskih planova i nezaobilazni smjer na putu humanog razvoja našeg grada. 
Zahvaljujući projektu Zdravi grad Poreč naš je grad stekao status grada zdravlja i socijalno osjetljive zajednice. Poreč je zajednica iznimno snažnog socijalnog kapitala koja upravo zbog te karakteristike pruža snažnu zaštitu svim građanima, a posebno pripadnicima ranjivih skupina (djeci, mladima, starijima, osobama s invaliditetom. Ugrađivanjem u život našeg grada projekta zdravi grad, Svjetske zdravstvene organizacije, našem je gradu omogućilo povezivanje sa građanima, osluškivanje njihovih potreba te stalna nastojanja za podizanje kvaliteta života u gradu za sve građane. Potrebe građana, njihova sigurnost, socijalna kohezija postala su glavna obilježja naše zajednice. Osim socijalne mreže podrške u zajednici, projekt Zdravi gard Poreč usmjeren je i  održivom razvoju okruženja, zdravom urbanom planiranju, ekološkim projektima održivog razvoja ( čistoća tla od parazita posebice dječjih pješčanika, projekt kulture čuvanja kućnih ljubimaca, edukacije djece i odraslih iz oblasti ekologije i oblasti selektivnog odlaganja otpada i dr.).   

Poreč njegujući svoj projekt Zdravi grad u potpunosti odgovara na vodeće izazove pete faze projekta koji se temelje na deklaraciji SZO koja glasi: „ gradovi prije svega trebaju  biti gradovi za sve svoje stanovnike, inkluzivni, suportivni, socijalno osjetljivi  te sposobni odgovoriti na različite potrebe i očekivanja građana.“  

Projekt Zdravi grad Poreč, nakon 23 godine formalnog djelovanja omogućio je našoj zajednici da postane bolja, uređenija i plemenitija! Projekt Zdravi grad omogućio je Poreču da istinski postane grad za svoje građane – grad usmjeren čovjeku.     
Zdravi grad Poreč