Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

PUP stambenog naselja Finida - Poreč (DPU-5)

Detaljni plan uređenja /PUP/ detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja /PUP/ u skladu s prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.  

Lokacija: - grad Poreč – Čimižin i Finida

Namjena: - stambena – gradska stambena zona

Odredbe za provođenje: Službene novine, br. 44/87., 21/89., 31/89., Službeni glasnik br. 5/91., 1/95. i 3/08.


Grafički prikazi: