Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu i Puli. Pravo ne ostvaruju učenici koji putuju u srednju školu u Rovinj, jer za taj smjer Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriva 75% cijene karte. Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:                                

         Relacija                                                                Iznos

za relaciju Poreč-Pazin Poreč                                    113,00 kuna,

za relaciju Poreč-Pula-Poreč                                     192,00 kune,

za relaciju Poreč-Buje-Poreč                                       67,00 kuna,

za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas                          127,00 kuna,

za relaciju Kukci-Poreč-Kukci                                      33,00 kune,

za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat               127,00 kuna,

za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka                          33,00 kune,

za relaciju Buići-Poreč-Buići                                       127,00 kuna,

za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi                               127,00 kuna,

za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak                       154,00 kune,

za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj                              197,00 kuna,

za relaciju Baderna-Poreč-Baderna                              107,00 kuna.  

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

-          preslika osobne iskaznice učenika,

-          preslika osobne/ih iskaznica roditelja,

-          preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,

-          potvrda škole o upisu (original),

-          dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje.  

 

Rok za podnošenje zahtjeva je  19. listopad 2018. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

IN ITALIANO...