Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Kandidirani projekti

''Projekt DJEČJI VRTIĆ U PRIGRADSKOM NASELJU POREČ u naselju Varvari''

 • Fond/natječaj: Program ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera 7, Podmjera 7.4.1.

 • Cilj projekta: Projekt ima za cilj udovoljiti svim uvjetima nužnim za obavljanje djelatnosti organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi, omogućiti bolje uvjete rada zaposlenicima ustanove te podići razinu kvalitete sustava predškolskog odgoja i naobrazbe.

 • Intenzitet sufinanciranja:80%

 • Ukupna vrijednost projekta: 9.281.640,00 kn

''Projekt JAVNA I DRUŠTVENA GRAĐEVINA-DJEČJI VRTIĆ (REKONSTRUKCIJA) u naselju Dračevac''

 • Fond/natječaj: Program ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera 7, Podmjera 7.4.1.

 • Prijava projekta:2017.

 • Kratki opis projekta: Grad Poreč-Parenzo izradio je su potrebnu tehničku i natječajnu dokumentaciju projekta ulaganja u rekonstrukciju građevine u naselju Dračevac u dječji vrtić. Trenutno svi vrtići u Gradu Poreč-Parenzo nemaju dostatne kapacitete vezane uz broj upisane djece, nemaju dvoranu za tjelesni odgoj, te nemaju dodatne prostore za kvalitetan rad, kao što su prostori za odgojitelje, prostori za razgovor s roditeljima i prostori za stručne suradnike. Rekonstrukcijom postojeće građevine u DV u Dračevcu, omogućio bi se upis za 32 djeteta, čime bi se znatno smanjio pritisak na ostale dječje vrtiće u Gradu Poreč-Parenzo, te bi se omogućilo da broj djece u ostalim dječjim vrtićima u Gradu Poreču bude usklađen s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

 • Cilj projekta: Projekt ima za cilj udovoljiti svim uvjetima nužnim za obavljanje djelatnosti organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi, omogućiti bolje uvjete rada zaposlenicima ustanove te podići razinu kvalitete sustava predškolskog odgoja i naobrazbe.

 • Intenzitet sufinanciranja:80%

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.530.905,71kn

''Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na Košambri na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike''

 • Fond/natječaj: Operativni program Konkurentnost i kohezija- Građenje reciklažnih dvorišta

 • Prijava projekta: 2017.

 • Kratki opis projekta: Problem koji se projektom želi riješiti je usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a prema kojem je Grad Poreč obvezan ustrojiti sustav odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području.

 • Cilj projekta: Cilj projekta je povećatiraznovrsnost i količinu odvojeno sakupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Ciljne skupine projekta su: Grad Poreč-Parenzo – JLS i svi građani i građanke Grada Poreča-Parenzo.

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.782.187,50 kn

''Projekt USEFALL – UNESCO Site Experience for All''

 • Fond/natječaj: INTERREG Italija-Hrvatska

 • Prijava projekta:2017.

 • Kratki opis projekta: Projekt je prijavljen na prioritetnu os: Prirodna i kulturna baština. Nositelj, Grad Ravena s parterima Udruga Aquilea, Venecijski povijesni cluster, Grad Split i Grad Poreč, promovira dostupnost UNESCO baštine osobama s posebnim potrebama. Projektne aktivnosti predviđaju izradu studija trenutnog stanja u smislu dostupnosti sadržaja, analizu potreba te ulaganja u infrastrukturu koja povećava dostupnost UNESCO baštine. Dodatno, projektne predviđa i razne marketing aktivnosti, aktivnosti edukacije ciljnih skupina o važnosti jednake dostupnosti sadržaja u turizmu.

 • Cilj projekta: Promocija UNESCO baštine osobama s posebnim potrebama

 • Intenzitet sufinanciranja:85%

 • Vlastita sredstva: 15.000,00 EUR

 • Bespovratna potpora: 85.000,00 EUR

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.140.554,88 EUR

''Projekt SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland''

 • Fond/natječaj: INTERREG Italija-Hrvatska

 • Prijava projekta:2017.

 • Kratki opis projekta: Projektom SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland, želi se uvesti ekološki prihvatljiv javni prijevoz- E-bus i E-brod i e-bike, koji bi prevozili turiste i lokalno stanovništvo iz dislociranih turističkih mikrolokacija, do centra grada Poreča te natrag. S obzirom na veliko prometno opterećenje tijekom ljetnih mjeseci, ovim projektom bi se uzročno posljedično smanjilo zagađenje ispušnim plinovima, bukom i svijetlom. Ovakvim električnim, kopnenim i morskim javnim prijevozom uvelike bi se rasteretila i javna prometna infrastruktura, te povećala sigurnost sudionika u prometu. Osim ulaganja u nabavu vozila, nabavu stanica za punjenje projekt predviđa aktivnosti izrade studija / modela e-prijevoza za sve gradove –sudionike projekta, zatim aktivnosti promocije, izradu ICT rješenja za povećanje učinkovitosti parkiranja gostiju (Aplikacija za prikaz aktualne dostupnosti parkirnih mjesta u gradu). Dodatno, tu je i aplikacija koja optimizira korištenje raznih sredstava transporta kako bi se pronašlo najpovoljnije rješenje.

 • Cilj projekta: poticanje i promocija ekološki prihvatljivog javnog prijevoza

 • Intenzitet sufinanciranja:85%

 • Vlastita sredstva: 52.500,00 EUR

 • Bespovratna potpora: 297.500,00 EUR

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.200.000,00 EUR

Projekt ''Kazalište u Poreču - KUP 54+''

 • Fond/natječaj: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

 • Prijava projekta:srpanj, 2017. godine

 • Kratki opis projekta:Projektom Kazalište u Poreču-KUP 54+'' razvija se aktivnost formiranja kazališta u Poreču za osobe starije od 54 god. Prijavitelj projekta je Grad Poreč-Parenzo, a partner u projektu je Pučko otvoreno učilište Poreč.

 • Cilj projekta: društveno i socijalno uključivanje starijih osoba u kulturnu i umjetničku scenu Poreča, ravnopravno i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu, posebice onih lošijeg socijalnog statusa, razvijanje svijesti o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti, poboljšanje kvalitete života i povećanje razine aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 54 godine u životu zajednice. Ciljne skupine su: 20 osoba 54+ i 1 stručnjak iz područja kulture i umjetnosti.

 • Intenzitet sufinanciranja:100%

 • Ukupna vrijednost projekta: 558.032,00 kn

''Projekt ''INkluzivne škole 5+''

 • Fond/natječaj:

 • Prijava projekta: srpanj, 2017. godine

 • Kratki opis projekta:Prijedlogom projekta INkluzivne škole 5+ želi se nastaviti dobra praksa i podrška učenicima s teškoćama u razvoju (ciljna skupina) osiguravanjem PUN/SKP u osnovnoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama čiji su osnivači Grad Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag kako bi se osigurali uvjeti za još bolja obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju i pridonijelo razvoju inkluzivnog obrazovanja. Nositelj projekta je Grad Pazin, a gradovi-partneri Labin, Poreč, Rovinj i Umag kao osnivači pripadajućih škola. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kn, a odnosi se na četverogodišnje razdoblje.

 • Cilj projekta: društveno i socijalno uključivanje starijih osoba u kulturnu i umjetničku scenu Poreča, ravnopravno i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu, posebice onih lošijeg socijalnog statusa, razvijanje svijesti o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti, poboljšanje kvalitete života i povećanje razine aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 54 godine u životu zajednice. Ciljne skupine su: 20 osoba 54+ i 1 stručnjak iz područja kulture i umjetnosti.

 • Intenzitet sufinanciranja:85%

 • Ukupna vrijednost projekta: 204.326,63,00 kn

Projekt ''Osnažimo mlade građane Poreča- OMG! Poreč-a''

 • Fond/natječaj: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.- Podrška programima usmjerenim mladima

 • Prijava projekta: kolovoz, 2017. godine

 • Kratki opis projekta: Pridonijeti će se rješavanju središnjeg problema na način da će se razvojem projekta ''Osnažimo mlade građane Poreča - OMG! Poreč-a'' postići da se mladi (15-29 godina) aktivno informiraju i uključe u provedbe programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova, aktivnosti usmjerene u organizaciju slobodnog vremena te aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici. Prijavitelj projekta je Grad Poreč-Parenzo, a partneri u projektu su Pučko otvoreno učilište Poreč, udruga Garažno društvo, udruga Društvo za istraživanje i potporu te udruga Alfa Albona.

 • Cilj projekta: Povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade te Unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih rješava se istraživanjem stanja potreba mladih, uključivanjem relevantnih dionika i provođenje raznih aktivnosti čime se doprinosi socijalnoj uključenosti mladih. Ciljne skupine projekta su mladi u dobi od 15 do 29 godina s područja Poreštine.

 • Intenzitet sufinanciranja: 100%

 • Ukupna vrijednost projekta: 386.739,76 kn