Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke
Projekti u provedbi i provedeni projekti

Projekti u provedbi i provedeni projekti

''Re.Cen.T.''

 • Fond/natječaj: PHARE 2005- Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje
 • Provedba projekta: 2007.-2008.
 • Kratki opis projekta: Partneri IDA-e u ovom projektu su: Istarska županija, ZUM- Udruga mladih, Pulski centar za poduzetništvo, Grad Poreč i Grad Rovinj. Suradnici projekta su: HZZ, Područna služba Pula i gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Umag i Vodnjan.
  • Aktivnosti projekta:
  • Edukacija 15 trenera s područja Regije koji će educirati nezaposlene
  • Edukacija nezaposlenih podijeljena u dva dijela:
  • Osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje- ciljna grupa 300 mladih ispod 24 godine i 200 žena iznad 40 godina
  • ECDL edukacija za 20 žena starijih od 40 godina
  • Uspostava info centara za nezaposlene koji trebaju profesionalnu pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju (ulazak u poduzetničku aktivnost) u svakom gradu u županiji
  • Organizacija konferencije nazvane Dan karijera- susret nezaposlenih s poslodavcima
  • Prezentacija projekta putem medija (TV emisije, konferencije za tisak), izrada letaka, brošura, materijala vezanih uz obrazovanje te izrada DVD-a s filmom koji sadrži zapis o svim provedenim aktivnostima i iskustvima korisnika.
  • Kreiranje web portala projekta
 • Cilj projekta:cilj projekta je promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva na tržištu rada.
 • Intenzitet sufinanciranja:88%
 • Ukupna vrijednost projekta:88.230,10 €
 • Bespovratna sredstva:77.642,49 €

''City_SEC - Regional development and energy agencies supporting muniCIpaliTY_SEC to jointly become active energy actors in Europe''

 • Fond/natječaj:Programa Inteligentna energija u Europi (Intelligent Energy Europe - IEE)
 • Provedba projekta:2010.-2013.
 • Kratki opis projekta: Projekt je bio usmjeren na podizanje razine znanja o socijalnim i ekonomskim povlasticama primjene obnovljivih izvora energije i mjera uštede energije. Nositelj projekta je SVIM Sviluppo Marche iz Ancone, a uz IDA-u, u njegovoj realizaciji sudjelovali su i Politehničko sveučilište Regije Marche (Italija), Regionalna energetska agencija središnje Makedonije ANATOLIKI (Grčka), Regionalna razvojna agencija Bielsko Biala (Poljska), Energetska agencija jugoistočne Švedske (Švedska), Regionalna razvojna agencija sjeverne Mađarske (Mađarska) i Grad Torino (Italija). Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao jedan od partnera projekta, bila je zadužena za koordinaciju regionalnog City_SEC-a - konzorcija istarskih gradova u koji su uključeni Pula, Poreč, Rovinj, Labin i Buzet. Aktivnosti istarskog City_SEC-a bile su usmjerene na pripremu gradova za ispunjenje kriterija neophodnih za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika. Uključenim istarskim gradovima projekt City_SEC donio je napredak u području poznavanja i pripreme prelaska na obnovljive izvore energije te smanjenje upotrebe konvencionalnih izvora energije. Sukladno navedenom, u okviru projekta realizirano je nekoliko studijskih putovanja i događaja usmjerenih na promociju ciljeva projekta. Naime, IDA je bila zadužena za radni paket koji je obuhvaćao aktivnosti cjelokupne promocije projekta, njegovih ciljeva i rezultata.
 • Cilj projekta:Daljnja promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a krajnji cilj postizanje 20% smanjenja emisije CO2 do 2020. godine (20-20-20).
 • Intenzitet sufinanciranja:73%
 • Ukupna vrijednost projekta:1.175.920,00 EUR
 • Bespovratna sredstva:126.448,00 EUR (realizacija preko IDE)

''Sutra Radim- Praksom do uspjeha''

 • Fond/natječaj:PA KOMPONENTA IV – Razvoj ljudskih potencijala, GRANT SHEMA – Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva
 • Provedba projekta:2012.-2013.
 • Kratki opis projekta: Projekt je izradio Grad Poreč-Parenzo, nositelj projekta je TUŠ Antuna Štifanića, a partneri: Gospodarska Škola Buje, Grad Poreč-Parenzo, Grad Buje, Udruženje obrtnika Poreč, Ugostiteljska Škola Opatija i Obrtnička komora Primorsko-goranske županije. Projektom se opremaju dva kuharska praktikuma, 4 informatička praktikuma, educira 48 nastavnika triju škola, stvaraju dva internetska portala kao komunikacijski kanali poslodavaca-učenika- nastavnika, te kao promocija strukovnih zanimanja. Projektom je predviđeno i dvodnevno studijsko putovanje u gastro-destinaciju Firenzu za 100 učenika i 7 nastavnika.
 • Cilj projekta:stvaranje modernih i inovativnih ljudskih resursa sukladno potrebama suvremenog gospodarstva, rast stope zaposlenosti mladih u turizmu u Istarskoj županiji i kraći period čekanja do prvog zapošljavanja.
 • Intenzitet sufinanciranja:86%
 • Ukupna vrijednost projekta:172.914,41 EUR-a
 • Vlastito sufinanciranje:22.617,20 EUR-a - provedeno kroz plaće koordinatora projekta
 • Bespovratna sredstva:150.297,21 EUR-a

''REVITAS – Revitalizacija istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu''

 • Fond/natječaj:Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007-2013 (IPA - instrument pretpristupne pomoći)
 • Provedba projekta:2009.-2012.
 • Kratki opis projekta: Uključeno je 10 partnera s obje strane granice: Grad Kopar (vodeći partner), Istarska županija, Općina Izola, Općina Piran, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije – ispostava Piran, Grad Buzet, Grad Poreč, Turistička zajednica Istarske županije, Općina Svetvinčenat te Grad Vodnjan. Realizacija se odvija kroz pet radna paketa: Upravljanje i koordinacija projektom, Razvoj modela revitalizacije zaleđa Istre, Lokalne akcije revitalizacije istarskog zaleđa i uključivanja u turističku ponudu, Integrirani razvoj turističke infrastrukture i ljudskih resursa te Komunikacija i informiranje javnosti. Udio Grada Poreča-Parenzo u projektu: u sklopu projekta REVITAS tražena su i namjenski potrošena sredstva za opremanje Istarske sabornice. Istarska sabornica svečano je otvorena, a održana su i tri prigodna događanja, sukladno planu o dostizanju pokazatelja projekta REVITAS. Osim ugostiteljskog dijela opremanja, projektom je predviđen i info centar, kušaona tradicionalnih istarskih proizvoda. Projektom je financirana i plaća jednog djelatnika u trajanju od 14 mjeseci puno radno vrijeme. Iz projekta se financirala i nabava vanjskog info-kioska koji će biti postavljen ispred samog ulaza u zgradu Gradske uprave, te koji će građanima i posjetiteljima osigurati pristup informacijama.
 • Cilj projekta:Glavni cilj projekta bio je zaustavljanje propadanja istarske unutrašnjosti uz očuvanje kulturne baštine i promicanje razvojnih i turističkih integriranih proizvoda, te stvaranje zajedničke prekogranične turističke destinacije i promicanje održivog razvoja turizma u istarskom ruralnom području.
 • Intenzitet sufinanciranja:85%
 • Ukupna vrijednost projekta:1.840.362,92 EUR-a
 • Vlastito sufinanciranje:67.500,00 kn
 • Bespovratna sredstva:450.000,00 kn

''PARENZANA II- Ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva''

 • Fond/natječaj:IPA CBC SI-HR 2007.-2013.
 • Provedba projekta:2010. – 2012.
 • Kratki opis projekta: Vodeći partner je Istarska županija a partneri Grad Poreč, Općina Vižinada, Općina Oprtalj, Grad Buje, Općina Izola, Općina Piran i Grad Kopar. U sklopu projekta planirano je uključivanje Poreča kao krajnjeg cilja u realizaciju Parenzane. Projekt predviđa nekoliko evenata  sportsko - edukativnog karaktera te postavljanje City life sustava na javnoj površini  na kojoj će biti smješteni  bicikli za iznajmljivanje.
 • Cilj projekta:osiguravanje trase stare željezničke pruge u Sloveniji i Hrvatskoj i istovremena izgradnja dodatnih kapaciteta primarne biciklističke infrastrukture namijenjene rekreaciji i sportu; povezivanje postojeće ponude prirodne, kulturne i tehničke baštine i turističkih priredbi u integralni turistički produkt s namjerom povećanja prepoznatljivosti samoga područja i prepoznatljivosti trase; poboljšanje predstavljanja i trženja svih uključenih općina u čitavoj Istri kao integralnog produkta za ljubitelje prirode i bicikliste s organizacijom i promocijom kulturnih događaja; povećavanje svijesti o važnosti i razvojnim potencijalima „Parenzane“; rasterećenje cestovnog prometa i uvođenje ekološki prihvatljivijih oblika pješačkog prometa i vožnje biciklom.
 • Intenzitet sufinanciranja:85%
 • Ukupna vrijednost projekta:671.007,08 EUR
 • Vlastito sufinanciranje:18.086,74 EUR
 • Bespovratna sredstva:102.491,53 EUR

''WELLNESS ISTRA''

 • Fond/natječaj:IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013
 • Provedba projekta:2009. - 2011.
 • Kratki opis projekta: Nositelj projekta je Opčina Piran, a partneri Grad Poreč-Parenzo, Turistica, Konzorcij Vinistra i Institut za poljoprivredu i turizam Poreč. Projektom su ispitane mogućnosti s područja turizma u istarskoj regiji (hrvatska i slovenska Istra) koje se javljaju prije svega u razvoju održivog turizma na temelju postojećih resursa. Projektom se zajednički razvija ekološka wellness destinacija – ISTRA, na temelju načela održivog razvoja te boljeg iskorištavanja postojećih prirodnih i kulturnih resursa regije i tipičnih autohtonih proizvoda i kuhinje. Realizirane su nabave dvije opsežne studije, koncipirani su  i printani letci i brošure kojima se Grad Poreč-Parenzo sa svojom turističkom ponudom predstavio na Proljetnom sajmu u Grazu. Osim sajmova projektom su predviđena i odrađena dva lounching eventa, od kojih se jedan održao u sklopu Vinistre.
 • Cilj projekta:integracija tipičnih proizvoda seoskih gospodarstava, kuhinje, prirodne i kulturne baštine i SPA centara u turističku ponudu ekološke wellness destinacije Istra.
 • Intenzitet sufinanciranja:85%
 • Ukupna vrijednost projekta:351.614,48 EUR
 • Vlastito sufinanciranje:64.954,70 EUR
 • Bespovratna sredstva:368.076,61 EUR

Projekt ''Uređenja plaža Brulo i Pical''

 • Fond/natječaj:Ministarstvo turizma - Fond za razvoj turizma u 2013.
 • Provedba projekta:2013.-2014.
 • Kratki opis projekta: uređene su plaža ispod hotela Zagreb i plaža između uvale Brulo i rta Bare  - poznatija kao Rekreacijska zona. Zahvaljujući blizini grada, obje su plaže oduvijek bile vrlo posjećene, a njihovim se uređivanjem svim gostima olakšao pristup u more i boravak na plaži. Ispod hotela Zagreb uređena je šetnica te sunčalište s kamenim oblucima, formirana je plaža i školjera radi zaštite plaže i sunčališta, a postavljena je i rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom te prilazi za pristup u more. Na Brulu se sanirao i dogradio kameni zid, uredilo se sunčalište na novoizgrađenim platoima, a plaža se obogatila oblucima. Obje su plaže opremljene novim tuševima, suncobranima, klupama, ogradama i koševima za smeće.
 • Cilj projekta:Cilj projekta bio je urediti dvije vrlo prometne i turistički eksploatirane plaže u blizini centra Grada Poreča te ih osvježiti novom opremom.
 • Intenzitet sufinanciranja:85%
 • Ukupna vrijednost projekta:3.954.634,66 kn
 • Vlastito sufinanciranje:1.954.634,66 kn
 • Bespovratna sredstva:2.000.000,00 kn

''PARENZANA MAGIC''

 • Fond/natječaj:OP SI-HR 2007.-2013.
 • Provedba projekta:2014.-2015.

 • Kratki opis projekta: Vodeći partner u projektu je Istarska županija, hrvatski projektni partneri su, uz Grad Poreč-Parenzo još i Grad Buje i Općina Motovun,dok su slovenski projektni partneri Mestna občina Koper, Občina Piran i Občina Izola. U sklopu projekta Parezana Magic na području Grada Poreča očišćena je i obnovljena trasa na potezu Poreč – Stancija Vergotini - Vranići koja biciklistima i pješacima pruža još jedan novi doživljaj. Područje nekadašnje pruge je danas na povišenoj stazi okruženoj gustom šumom, obavljeno je tamponiranje i nasipavanje te je pravilno obilježena. Riječ je o trasi dužine 2,08 kilometara koja kreće od naselja Finida, prolazi naseljima Stancija Vergotini i Gulići te završava na križanju s obilaznicom Grada Poreča – Parenzo . Ulaz i izlaz na trasu obilježen je info pločama. Osim toga, Poreč je dobio odmorište za bicikliste postavljeno na početku šumice na Picalu, nedaleko od bivše kolodvorske zgrade povijesne Parenzane. Uz navedeno, cilj je bio i ponuditi i druge rekreativne sadržaje, te je svega nekoliko metara dalje, u samoj šumici na Picalu postavljena teretana-fitness na otvorenom, koja svim zaljubljenicima u rekreaciju nudi 13 različitih sprava za kružni trening (dvije bočne njihalice, eliptična hodalica, horizontalne ljestve, horizontalno vratilo, kosa klupa, dva mini fitnessa, paralelna prečka, švedske ljestve, trovisinsko vratilo i dvije zračne hodalice). O važnosti ovog projekta i ulozi Grada Poreča u njemu govori i činjenica da je projekt predstavljen međunarodnoj zajednici na sajmu u Friedrichshafenu u Njemačkoj, te na studijskom posjetu u Bolzanu.

 • Cilj projekta:stvaranje turističke destinacije Parenzana spajanjem postojeće ponude prirodne, kulturne i tehničke baštine u zajednički turistički proizvod, te jačanje biciklističke infrastrukture u svrhu razvoja Parenzane kao kulturno-sportske destinacije
 • Intenzitet sufinanciranja:85%
 • Ukupna vrijednost projekta:510.348,95 EUR-a
 • Vlastito sufinanciranje:11.911,38 EUR
 • Bespovratna sredstva:35.734,15 EUR

''Poduzetnički inkubator u Žbandaju''

 • Fond/natječaj:Ministarstva poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. godine.
 • Provedba projekta:2014.-2015.
 • Kratki opis projekta: Rekonstrukcijom Društvenog doma Žbandaj, nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo prenamijenjena je u prvi Poduzetnički inkubator na području grada Poreča. Društveni dom Žbandaj je adaptiran i opremljen u skladu s planom, te je osnovano trgovačko društvo Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o., koje sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture upravlja Poduzetničkim inkubatorom.
 • Cilj projekta:mladim poduzetnicima i kreativcima pružiti potporu u nastojanju da se nakon studiranja u drugim gradovima i državama vrate kući i tu profesionalno napreduju.
 • Intenzitet sufinanciranja:75%
 • Ukupna vrijednost projekta:880.000 kuna
 • Vlastito sufinanciranje:220.000 kuna
 • Bespovratna sredstva:660.000,00 kuna

''LIFE SEC ADAPT''

 • Fond/natječaj:Life Climate Action Programa Life 2014-2020
 • Provedba projekta:2015.-2018.
 • Kratki opis projekta: Projekt predstavlja nastavak  uspješno provedenog CITY SEC projekta, a u njemu sudjeluju četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, te 12 gradova navedene pokrajine, uz po jedan grad iz Španjolske i Grčke. Partneri iz Hrvatske su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator projekta, Istarska županija, Grad Poreč – Parenzo, te istarski gradovi: Pula, Rovinj, Buzet, Labin i Pazin.
 • Cilj projekta:Cilj Life SEC Adapt projekta jest jačanje kapaciteta uključenih gradova, kako bi se pravovremeno i uspješno rješavale nepogode uzrokovane klimatskim promjenama.
 • Intenzitet sufinanciranja:60%
 • Ukupna vrijednost projekta:3.213.785,00 EUR
 • Vlastito sufinanciranje:40.158,00 EUR
 • Bespovratna sredstva:60.237,00 EUR

Projekt ''Uređenje dijela plaže u uvali Peškera, Poreč''

 • Fond/natječaj:Ministarstvo turizma - Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015.
 • Provedba projekta:2015.-2016.
 • Kratki opis projekta: Predmet ovog projekta je bilo uređenje dijela plaže u uvali Peškera, kako bi se iskoristio njezin potencijal. Kako plaža nije imala definiranu funkciju planirano je bilo urediti i spojiti s plažama na Picalu u jednu cjelinu, odnosno prilagoditi potrebama kupača u smislu sunčališta i pristupa moru, te izvesti pješačke i biciklističke staze uz obalni pojas radi povećanja kvalitete.
 • Cilj projekta:Cilj je bio izvesti uređenje dijela plaže Peškera za potrebe kupača u smislu sunčališta i pristupa moru, kao i izvođenje pješačke i biciklističke staze uz obalni pojas radi povećanja nivoa kvalitete.
 • Ukupna vrijednost projekta:2.106.465,54 kn
 • Vlastito sufinanciranje:1.706.465,54 kn
 • Bespovratna sredstva:400.000,00 kn

Projekt ''Uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin, Poreč''

 • Fond/natječaj:Ministarstvo turizma - Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015.
 • Provedba projekta:2015.-2016.
 • Kratki opis projekta: Projekt uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin sastoji se od uređenja prvobitno ''divlje'' plaže koja se uredila i prilagodila obiteljima s djecom na način da je uređen teren za odbojku na pijesku, staze i sama plaža, te su postavljeni tuševi. Na jednom dijelu plaže uređen je ulaz u more za osobe s invaliditetom, a uređen je i prilaz plaži, pa se tako automobilom može doći u neposrednu blizinu.
 • Cilj projekta:Cilj je bio izvesti uređenje obalnog dijela sjeverne gradske plaže Sv. Martin za potrebe kupača, neposredno uz obalni pojas radi povećanja nivoa kvalitete.
 • Ukupna vrijednost projekta:674.587,23 kn
 • Vlastito sufinanciranje:296.887,23 kn
 • Bespovratna sredstva:377.700,00 kn

''Projekt Zajedno do znanja- Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II''

 • Fond/natječaj:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Provedba projekta:2016.
 • Kratki opis projekta: Projektom „Zajedno do znanja“ osigurano 9 pomoćnika za 9 učenikate je navedeni projekt nastavak na prošlogodišnji projekt „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ koji je bio izrađen u suradnji s 54 partnera od kojih je 6 gradova partnera (Grad Pula, Grad Labin, Grad Umag, Grad Poreč, Grad Rovinj, Grad Pazin) i 48 osnovnoškolskih i srednjoškolskih odgojno obrazovnih ustanova.
 • Cilj projekta:povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.
 • Intenzitet sufinanciranja:51,48%.
 • Ukupna vrijednost projekta:316.096,03 kn
 • Vlastito sufinanciranje:153.369,79 kn
 • Bespovratna sredstva:162.726,24 kn

Projekt ''Festival poduzetništva, obrtništva i OPG-ova 2016. godine''

 • Fond/natječaj:Ministarstva poduzetništva i obrta
 • Provedba projekta:2016.
 • Kratki opis projekta: raženo je sufinanciranje manifestacije na javnom pozivu dodjele pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini
 • Cilj projekta:Osnovni cilj Festivala je da se poduzetnicima Poreštine omogući platforma na kojoj će moći promovirati svoje proizvode i usluge, a istovremeno ostvariti nove poslovne kontakte, uz medijsku potporu s ciljem unaprjeđenja poslovanja. Uz izložbeni dio, u sklopu Festivala bit će organizirane i edukacije za školarce, gastro-show i besplatne degustacije, kao i koncert.
 • Bespovratna potpora: 10.000,00 kn

Projekt ''Uređenja Gradskog kupališta''

 • Fond/natječaj:Ministarstvo turizma- Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016
 • Provedba projekta:2016.-2017.
 • Kratki opis projekta: Gradsko kupalište u Poreču obuhvaća ukupno 399,01 m2 plaže koja se uređuje ovim projektom. Projektiraju se dodatni pristupi plažama: kamene stepenice i nasipa se šljunak. Na mjestima gdje je pod šetnice dotrajao zamjenjuje se novim. Postojeće klupe se zamjenjuju novima – pametnima sa wi-fi-jem. Postojeća ograda se zamjenjuje novom - glazbenom ogradom. Javna zelena površina, na mjestima sportsko rekreativnih zona se uređuje grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera nastavno na dosadašnju hortikulturu gradskog kupališta. Pristupačnost projekta osobama s invaliditetom biti će omogućena na način: - da će im se kretanje i pristup pojednostaviti nasipavanjem sunčališta koje će biti u ravnini sa šetnicom,- da će se ugraditi inox rukohvati za postojeću rampu za invalide sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, - da će se ugraditi kabina za presvlačenje pogodne osobama s invaliditetom, - da će se postaviti sprave za vježbanje osoba s invaliditetom, - da će se postaviti signalizacija: -piktogram i ploča za označavanje i upozorenje, te izrada oznaka na brajevom pismu, - taktilna crta vođenja.
 • Cilj projekta:Ovim projektom cilj je kreirati novi koncept turističke ponude, arhitektonski i uslužni, upravo za najstarije, najmlađe i najranjivije članove društva. Ovakvom ponudom sigurno će se povećati broj posjetitelja, kako domaćih tako i stranih koji će doći na odmor u Grad Poreč-Parenzo.
 • Ukupna vrijednost projekta:2.010.978,20 kn
 • Vlastito sufinanciranje:1.410.978,20 kn
 • Bespovratna sredstva:600.000,00 kn

''Projekt REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GRBINA-VALKARIN''

* Fond/natječaj: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Mjera 7 (Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima) 

* Prijava projekta: 2016.

* Kratki opis projekta: Grad Poreč-Parenzo izradio je svu potrebnu tehničku i natječajnu dokumentaciju projekta ulaganja u nerazvrstanu cestu, s ciljem osiguravanja bespovratnog financiranja za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Grbina – Valkarin. Tijekom izvođenja radova na prometnici dužine 2,5 kilometara deblji nosivi sloj dotadašnjeg makadamskog puta je uklonjen, a prometnica je asfaltirana u širini 3,5 metara, s pripadajućom bankinom od 0,5 metara obostrano. Uređena je i oborinska odvodnja, prometna signalizacija, te kabelska infrastruktura.

* Cilj projekta: Projekt doprinosi općem cilju poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i zaštite okoliša kroz izgradnju komunalne infrastrukture, a podrazumijeva rekonstrukciju nerazvrstane ceste.

* Intenzitet sufinanciranja:100%

* Ukupna vrijednost projekta: 1.956.613,63 kn, stopostotno financiranje, sukladno provedenim javnim nabavama

Cesta je završena mjesec dana prije roka, investitor je Grad Poreč - Parenzo, radove je temeljem javne nabave izvelo poduzeće Cesta d.o.o. Pula, a nadzor je bio povjeren poduzeću Dora Inženjering d.o.o Split

Slike: Cesta1  Cesta 2  Tabela