Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna / Gospodarstvo
Uredi podatke
Gospodarstvo Poreča u brojkama

Gospodarstvo Poreča u brojkama

U 2016. godini u gradu Poreču je prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja poslovalo 1.260 poduzetnika, pravnih i fizičkih osoba, obveznika poreza na dobit. Navedeni je skup poduzetnika promatrano na razini Poreča, poslovao s dobiti u iznosu od 575,6 milijuna kuna.

U ukupnom broju zaposlenih Istarske županije grad Poreč sudjeluje sa 15,9% i nalazi se na 2.-om mjestu po broju zaposlenih u Istarskoj županiji.

Poduzetnici grada Poreča ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 4,7 milijardi kuna, što ih je svrstalo na 17.-o mjesto, dok su prema konsolidiranom rezultatu – neto dobiti od 485,3 milijuna kuna, svrstani na 6.-o mjesto među 556 gradova i općina u RH.

U nastavku slijedi tablični prikaz broja poduzetnika, zaposlenih, iznos ukupnih prihoda te prosječna mjesečna neto plaća u petogodišnjem razdoblju.

Tablica 1: Broj poduzetnika, broj zaposlenih, ukupni prihod te prosječna mjesečna neto plaća u gradu Poreču-Parenzo u razdoblju od 2011. do 2016. godine

Godina

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod
(u milijardama kuna)

Prosječna mjesečna neto plaća

2011.

1.205

5.998

2,9

4.417

2012.

1.272

6.221

3,2

4.701

2013.

1.258

6.832

3,4

4.527

2014.

1.261

6.966

3,8

5.087

2015.

1.279

7.464

4,2

5.359

2016.

1.260

7.704

4,7

5.574

Izvor: Fina, obrada UO za proračun i gospodarstvo

Najveći udio u strukturi djelatnosti imaju trgovina na veliko i na malo dok najviše zapošljavaju trgovačka društva u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Grad Poreč je na 2. mjestu unutar Istarske županije po broju poduzetnika, a na razini RH je na 10. mjestu. Po broju zaposlenih, na razini RH, je na 14. mjestu, a po ukupnom prihodu na 17. mjestu.

Poduzetnici grada Poreča su u 2016. godini ostvarili bolji rezultat u odnosu na 2015. godinu kada su ostvarili 485,3 milijuna neto dobiti, u odnosu na 219,9 milijuna kuna, koliko su ostvarili 2015. godine. Poduzetnici grada Poreča imaju udjel u poslovanju Istarske županije u rasponu od 8,3% (gubitak razdoblja) do 14,2% (ukupni rashodi). U ukupnom broju poduzetnika županije sudjeluju sa 12,6%, u broju zaposlenih sa 15,9%, ukupnim prihodima sa 15,0%, u dobiti razdoblja sa 24,6% te u ukupnom financijskom rezultatu – neto dobiti sa 38,9%.

Poduzetnici Poreča su u 2016. godini imali 7.704 zaposlenih, što je 15,9% ukupno zaposlenih u Istarskoj županiji.

U nastavku slijedi tablični prikaz podataka iz kojih je vidljiv značajan udio poduzetnika čije je sjedište u gradu Poreču.

Tablica 2: Udio poduzetnika grada Poreča u poduzetništvu Istarske županije u 2016. godini

Teritorijalna razina

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

Neto dobit

Istarska županija

9.984

48.363

31.596.087

1.246.628

Grad Poreč

1.260

7.704

4.733.330

485.307

Poreč - udio u Istarskoj županiji

12,6%

15,9%

15,0%

38,9%

Izvor: Fina, obrada UO za proračun i gospodarstvo

Na rang listi gradova i općina RH poduzetnici grada Poreča u 2016. godini zauzimaju 10. mjesto po broju poduzetnika.

Obrti

U Istarskoj županiji aktivno je 7.278 obrta, a Udruženje obrtnika Poreč je drugo po broju obrtnika s 1.437 obrta. Najviše je bilo obrta na Poreštini polovicom 2008. godine, sveukupno 1.837 obrta.
Tablica 3: Broj obrtnika u gradu Poreču-Parenzo po djelatnostima 2011.-2018. godine

 

 

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

 

2016

 

2017.

PROIZVODNO ZANATSTVO

99

93

96

94

79

86

80

USLUŽNO ZANATSTVO

451

452

452

460

485

337

379

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

353

353

325

309

307

301

289

TRGOVINA

321

327

329

302

283

286

261

PRIJEVOZ OSOBA I STVARI

115

113

110

107

113

241

237

RIBARSTVO, MARIKULTURA, POLJODJELSTVO

135

126

122

114

103

102

99

FRIZERI, KOZMETIČARI, NJEGA TIJELA, FITNES

75

78

79

82

90

89

92

UKUPNO AKTIVNIH OBRTA

1549

1542

1513

1468

1460

1442

1437

Izvor: Udruženje obrtnika Poreč, obrada UO za proračun i gospodarstvo

Na području obuhvata Udruženja obrtnika Poreč prevladavali su uslužni obrti i obrti za intelektualne usluge, a zatim ugostiteljski i trgovački obrti.

Nezaposlenost

U nastavku slijedi tablica s prikazom podataka o broju nezaposlenih osoba u zadnjih pet godina, prema prostornom obuhvatu porečke ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tablica 4: Nezaposlenost u gradu Poreču-Parenzo

 

 

UKUPNO

ŽENE

MUŠKARCI

31.12.2011.

660

394

266

31.12.2012.

766

453

313

31.12.2013.

859

499

360

31.12.2014.

551

314

237

31.12.2015.

604

339

265

31.12.2016.

753

323

430

Izvor: HZZ, obrada UO za proračun i gospodarstvo