Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - ZAMJENA STUPNE REŠETKASTE TRANSFORMATORSKE STANICE TS 20/0,4 kV MUNTIŽANA NOVOM STANICOM TIPA KTS/KK 20/0,4 Kv, 630 (1000) KVA, 2. skupine,

- građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - POLAGANJE 20 kV KABELA TIPA XHE 49A 3x1x185/25 mm2 OD NOVE TS MUNTIŽANA DO NOVE TS 20/0,4 kV KAMENOLOM KIRMENJAK, 2. skupine,

na katastarskim česticama 3371/3, 3369/3, 3378/1, 3383/1, 3487, 3446/18, 3446/16, 3448, 3455/10, 3472/4, 3472/6, 3472/5, 3472/12, 3472/1, (k.č. 3371/7 koja će nastastati parcelacijom k.č. 3371/3) k.o. Žbandaj (Muntižana).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2018 u 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.