Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja "Servisna zona Poreč - područje II"

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. i 65/17.), članka 1. Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II” (Sl.G, br. 16/17.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/17-01/453 i ur.broj 2167/01-09/01-18-4 od 8. lipnja 2018. godine, objavljuje se

J A V N A  R A S P R A V A O PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA “SERVISNA ZONA POREČ – PODRUČJE II”

  

Javna rasprava provest će se od 19. lipnja do 3. srpnja 2018. godine.

Javno izlaganje provest će se u četvrtak, dana 28. lipnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati. 

Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Odluke :

- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

- dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.      

IN ITALIANO...