Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Novosti s 29.sjednice Gradskog vijeća

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča održana u četvrtak 29.svibnja 2008. godine u 20,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/I, započela je vijećničkim satom tijekom kojeg su postavljena brojna pitanja među kojima izdvajamo:

Na pitanje vijećnika Pavla Ružića hoće li i kada biti izgrađeno dječje igralište u Cancinima obzirom da je i teren očišćen odgovorio je gradonačelnik Edi Štifanić.

Prilikom obilaska svih naselja ispostavilo se da je u svim naseljima glavna tema upravo dječje igralište. Idući tjedan će biti locirana parcela veličine 1500 m2, a djeca će se na novom igralištu nesmetano igrati već do kraja 2008.godine.

Na pitanja vijećnice Fani Bugarin-Šoljan za polugodišnji izvještaj o radu i realiziranim projektima odsjeka za predpristupne fondove EU u Gradu Poreču odgovorio je Gradonačelnik Edi Štifanić.

Svjesni činjenice da je iskorištavanje predpristupnih fondova trening za uspješno korištenje sredstava koje će Hrvatskoj biti na raspolaganju kada uđe u EU u Gradu Poreču postoji stručni referent za predpristupne fondove EU koji kvalitetno obavlja svoj posao. Poznata je i činjenica da za projekte koje se prijavljuje u okviru predpristupnih programa nema dovoljno edukacije, stručnosti ni pomoći, potrebna dokumentacija često kasni, ne postoji ili je loša interna revizija raspodjele sredstava iz EU, teško se dolazi do podataka o nepravilnostima i nedostacima. Kada se sve činjenice uzmu u obzir jasno je da fondove nije jednostavno dobiti. Postoji portfolio polugotovih projekata u Gradskoj upravi koji čekaju na raspisivanje odgovarajućih natječaja jer je često nemoguće u roku koji se traži prikupiti potrebnu dokumentaciju. Postoje i dva pristupa fondovima iz EU, za manje projekte, koji ne zahtijevaju građevinske i druge dozvole, ad hoc pristup, što bi značilo da se projekt počinje osmišljavati i pripremati nakon izlaska natječaja. S obzirom da se radi o manjim projektima, tri mjeseca koliko traje natječaj, sasvim je dovoljno za kompletan proces.

Veći, obično infrastrukturni projekti zahtijevaju veliku predpripremu, kompletna dokumentacija je zahtjevnija, potrebne su i razne studije održivosti, izvedivosti kao i studija utjecaja na okoliš. Na ovakvim projektima potrebno je i poželjno imati tim ljudi, te konzultante, koji ne samo da pomažu u pisanju aplikacije, nego često imaju i jake veze u evaluatorskim krugovima Na pitanje vijećnika Damira Miloša kako će se riješiti problem konja na Punti Bussoli odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Milan Laković.

Poznato je da se radi o dva konja koja se gotovo slobodno kreću na navedenom području. Nedavno je zabilježen slučaj ozljede jednog turista kao i oštećenje vozila. Ugostiteljski objekt koji se nalazi na Punti Bussoli radi u veoma teškim uvjetima. Pročelnik Laković izvijestio je prisutne da je komunalno redarstvo napravilo sve što je bilo u njihovim mogućnostima i problem će se riješiti u najkraćem mogućem roku, a sada je na redu stočarska inspekcija. U dogovoru s vijećnicima donesena je odluka da se prema stočarskoj inspekciji uputi požurnica kako bi se ovaj problem riješio čim prije.

Vijećnika Damira Miloša je zanimalo što je s balonom koji je demontiran s bazena hotela Pical i da li se ta investicija uopće isplatila, a odgovor mu je dao Gradonačelnik Edi Štifanić.   Balon je demontiran sredinom mjeseca svibnja i neće biti vraćen sve do sredine rujna 2008.godine. Kupnjom balona i potpisivanjem ugovora o zakupu s Rivierom i sportskim klubovima, prvenstveno Plivačkom klubu »Poreč«, kupljeno je vrijeme do gradnje gradskog bazena. Na ovaj su način izbjegnute sve druge kombinacije za trening, među kojima i  putovanje u Pulu i Rovinj tako da su investicija odnosno sredstva koja su izdvojena iz gradskog proračuna za postavljanje bazena opravdana.

Nakon vijećničkih pitanja jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja Starog nogometnog igrališta u Poreču. Riječ je o lokaciji koja je od vitalnog značaja za razvoj grada Poreča  iz prostornih, urbanističkih, prometnih, gospodarskih i drugih razloga.

Nositelj izrade Plana je Grad Poreč putem svojih službi, a Izrađivač je poduzeće Urbis 72 d.d. iz Pule. Lokacija predstavlja dio užeg centra grada, odnosno mjesto završetka urbane strukture grada, ali istovremeno i jedan od osnovnih prava ulaza u grad, odnosno povijesnu jezgru i gradsku rivu. Kvalitetnim uređenjem lokacije rješava se bitan problem u funkcioniranju grada - prometa u kretanju i mirovanju. U skladu s  važećim propisima Grad Poreč je ishodovao suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Puli, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda.

Odluka o izmjeni odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodomkoju je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Poreča jednoglasno je prihvaćena na 29.sjednici Gradskog vijeća. S ciljem poticanja poljodjelske djelatnosti na području grada Poreča predloženo je ukidanje naknade za vodovodni priključak za navodnjavanje koja je do sada iznosila 6.000 kuna. Naime, izmjenom odluke naknada za vodovodni priključak iznosit će 0,00 kuna.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Vesna Kordić iznijela je prijedlog nove Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Domu. Najvažniji kriteriji prilikom bodovanja i stvaranja lista potencijalnih korisnika Doma za satrije i nemoćne je vrijeme prebivanja korisnika u Gradu Poreču. Građani koji žive na navedenom području više od 30 godina  plaćat će samo polovicu ekonomske cijene.

Ovoj će se odluci priložiti i pravilnik o kriterijima za listu čekanja.Svrha donošenja nove Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom će omogućiti većem broju starijih i nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grad Poreča smještaj i sufinanciranje smještaja u Dom iz sredstava proračuna Grada Poreča.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o stavljanju van snage starog Provedbenog urbanističkog plana dijela područja Servisne zone Poreč ( područje I). Budući da se za taj dio područja donosi novi detaljni plan bilo je potrebno provesti postupak stavljanja van snage starog Provedbenog urbanističkog plamna.

Prijedlog odluke o komunalnom redarstvu jednoglasno je prihvaćen. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo Milan Laković kazao je kako komunalno redarstvo ovom odlukom dobiva veće ovlasti, ali jednako tako ga treba ekipirati tehnički i financijski. U provođenju odredbi ove odluke komunalni redari ovlašteni su naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja na mjestu prekršaja. Ovlašteni su također za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć Policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova. No unatoč tome , vijećnik Miloš je predložio da treba dodatno poraditi na provedbi odluke obzirom da je poznato da redari  redovito doživljaju neugodnosti, prijetnje, a nije im nepoznat ni fizički obračun. Vijećnica Fani Bugarin Šoljan je predložila da se u prijedlog Odluke koji se odnosi na rekreacijske javne površine , sportske  i dječja igrališta. Osim što ih komunalni redari moraju održavati urednima , ispravnima i koristiti ih u skladu s namjenom, posebno treba osigurati sigurnost djece na svim igralištima.   Prijedlog odluke o izmjenama odluke o gradskim porezima jednoglasno je prihvaćen. Odluka se odnosi prije svega na korištenje javnih površina namijenjenih parkiranju osobnih i drugih motornih vozila. Prije svega su tu novosagrađena parkirališta - Centar V i Žatika, ako i parkiralište kod OSnovne škole čiji je status korištenja usklađen s Institutom za poljoprivredu i Turizam. Visina cijena određuje se po parkirnom mjestu i vrsti vozila , u zavisnosti od određenog vremenskog razdoblja u pojedinim javnim površinama kako možete vidjeti i u tablici:


Prihvaćen je i prijedlog vijećnika Duška Kišberija da se u periodu od 1.studenog 2008. godine do 1.svibnja 2009. parkirna mjesta na parkiralištu kod gradskog groblja ne naplaćuju ni osobnim ni drugim motornim vozilima uz napomenu da se tijekom manifestacija u zimskom periodu može uvesti određeni način plaćanja parkirnih mjesta ukoliko Gradsko poglavarstvo Grada Poreča donese takvu odluku, sve s ciljem rasterećenja prometa u samom centru grada,  ali prije svega stvaranja navike ostavljanja vozila na novom parkiralištu Žatika.

Na dnevnom redu 29. sjednice Gradskog vijeća našao se i prijedlog o davanju  koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Grada Poreča. Dimnjačarske poslove će narednih pet godina obavljati tvrtka D.I.M.Š.O.  iz Čavli.   Posljednja točka dnevnog reda jedina nije jednoglasno donesena odnosi se na imenovanje člana Nadzornog odbora TD Istarski vodovod d.o.o. Buzet. Za donošenje ove odluke tri su vijećnika bila suzdržana, a tri protiv.

Većina je ipak bila za to da član Nadzornog odbora u ime Grada Poreča i okolnih općina s bivše općine Poreč bude izabran član Gradskog poglavarstva Grada Poreča Edo Kos. Kao član poglavarstva za komunalno redarstvo, stambeno uređenje grada, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Edo Kos meritorno može pokrivati sve jedinice lokalne samouprave nasrtale na području bivše općine Poreč.