Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Poreč - Parenzo

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, a na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je, 21. lipnja  2012. godine donio Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Poreč – Parenzo.

U 2012. godini na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se prijema 9 osoba, od čega:
- 4 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- 3 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine,
i - 2 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom. Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.  

Više u dokumentu