Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Obavijest o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je 25. travnja 2018. godine Odluku o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo, čime započinje postupak izbora članova i  zamjenika članova Savjeta mladih.

Pravo predlaganja kandidata imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade sa sjedištem na području Grada Poreča-Parenzo, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Poreča-Parenzo, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 30 mladih koji imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i počinje teći danom objave na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo. Javni poziv bit će objavljen i na internetskim stranicama (http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect), te na oglasnim pločama Srednje škole Mate Balote i Srednje škole Antona Štifanića. Rok za podnošenje prijedloga počinje teći 30. svibnja 2018. i traje do 13 lipnja 2018. godine. Obrasci za podnošenje prijedloga kandidata objavljeni su uz Javni poziv na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo, a mogu se dobiti i u Pisarnici Grada Poreča-Parenzo, na adresi Obala m. Tita 4, u sve radne dane osim četvrtka, u uredovno radno vrijeme od 7:00-14:00 sati, osim utorkom od 12:00-17:00 sati.   

Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo dostavljaju se na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Gradsko vijeće, Obala maršala Tita 5, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo“. Prijedlozi se dostavljaju poštom, a mogu se predati i u Pisarnicu Grada Poreča-Parenzo.

IN ITALIANO...