Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za devetu sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u dva dijela, te je sazvana je za četvrtak, 19. travnja 2018. i  srijedu, 25. travnja 2018. godine, obje s početkom u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća

1.    Verifikacija zapisnika sa 7. i  8. sjednice Gradskog vijeća

        1.1. Zapisnik sa 7. sjednice

        1.2. Zapisnik s 8. sjednice

2.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

        2.1. Odgovor na vijećničko pitanje - Goran Gašparac - izlov morskih krastavaca

        2.2. Odgovor na vijećničko pitanje - Maurizio Zennaro - Pravilnik o sistematizaciji Usluge Poreč d.o.o.

        2.3. Odgovor na vijećničko pitanje - Maurizio Zennaro - isplate naknada članovima NO Usluge Poreč od 2015.do 2017.

        2.4. Odgovor na vijećničko pitanje - Maurizio Zennaro - poslovnici o radu MO

        2.5. Odgovor na vijećničko pitanje - Maurizio Zennaro - isplate naknada članovima NO Odvodnja Poreč d.o.o.

        2.6. Odgovor na vijećničko pitanje - Maurizio Zennaro - podaci o donacijama LD Zec

        2.7. Odgovor na vijećničko pitanje - Dolores Ghersinich - teniski tereni u sklopu SRC V. Jože

3.    Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

        3.1. Informacija

4.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2017. godini i donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

5.    Odluka o dodjeli Povelje 30. april u 2018. godini

        5.1. Prijedlozi kandidata

6.    Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo

7.    Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2018. godini

8.    Odluka o  obavljanju dimnjačarskih poslova te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo

9.    Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

10.  Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

        10.1. Prilog

11.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

13.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole „Finida“

14.  Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:

- Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2018./2019. godinu i 

- Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2018./2019. godinu u Umjetničkoj školi Poreč,

15.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove dječji vrtići i jaslice Radost Poreč

16.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove dječji vrtići i jaslice Radost Poreč

17.  Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi, na nekretnini oznake k.č.br. 829/2, k.o. Žbandaj

       17.1. Grafički prikaz

18.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uključivanju Grada Poreča – Parenzo u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

19.  Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo od 2018.-2020. godine

       19.1. Plan

20.  Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za 2018. godinu

       20.1. Plan

21.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provedbe Programa mjera preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Poreča - Parenzo u 2018. godini

        21.1. Zapisnik

22.  Odluka o uređenju prometa na području Grada Poreča-Parenzo

        22.1. Suglasnost MUP-a

23.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

IN ITALIANO...

Dodatni materijali