Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda KOLEKTORSKA MREŽA SANITARNE ODVODNJE NASELJA KATUN I CRPNA STANICA CS KATUN - III. faza zahvata u prostoru Prikupljanje i odvodnja sanitarnih otpadnih voda podsustava Baderna, 2. skupine,

na k.č.br. 338/17, 338/26, 338/9, 362/13, 362/14, 401, 4681/4, 4685/2, 4688/2, 4688/5, 4688/7, 4696/1 k.o. Baderna Katun.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  05.03.2018 u 12:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...