Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postpuku izdavanja lokacijske dozole - Špadići jug

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za -     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda VODOVODNA MREŽA ŠPADIĆI JUG, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3676/3, 3678/2, 3677/1, 2853/2, 3688/3, 2923/1, 2954/1, 2951, 2836/1, 6025, 2870, 2811/5, 2804, 2798, 2797, 2792, 2877/2, 2869, 2796/1, 2911, 2910, 2936/1, 2943, 2936/2, 2906/2, 2639, 2632, 2626/1, 2808/9, 2808/8, 2852/2 k.o. Poreč Špadići,.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.12.2017 u 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...