Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - Hotel Laguna Park

Grad Poreč-Partenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - HOTEL LAGUNA PARK sa pratećim sportskim sadržajima (6 teniskih igrališta), uređenje terase postojećeg bazena, trafostanica TS 20,04 kV, 3. skupine,

- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - SERVISNA ZGRADA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA (pomoćna građevina), 3. skupine

- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - SERVISNA GRAĐEVINA (pomoćna građevina), 3. skupine, na novo planiranoj katastarskoj čestici oznake k.č.br. 2739 koja nastaje parcelacijom k.č. br. 2714/1, 2414/7, 2714/8, 2716, 2717, 2720, 2735, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745 k.o. Poreč (Poreč).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.09.2017 u 13:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...

Dodatni materijali