Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu

Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu

Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu Nova javna rasvjeta u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu

Nakon provedenog javnog nadmetanja te odabranog najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i dogradnju postrojenja javne rasvjete u 2017. i 2018. godini na području Grada Poreča – Parenzo, 30 novih rasvjetnih mjesta ugrađeno je u Novoj Vasi, Cancinima, Mugebi, Buićima i Červar Portu, čime je osvijetljeno ukupno 900 m' ulica, trgova i parkova.

U Novoj Vasi rasvjeta je postavljena u ulici Slatinka, dok je u Cancinima dograđena II. faza, koja je nadograđena i novom javnom rasvjetom. U ulicama Riva amfora i Park Motovun u Červar Portu izgrađena je nova pješačko-komunikacijska rasvjeta, dok se u naseljima Mugeba i Buići izgradila zračna javna rasvjeta. Trenutno se gradi i u drugim naseljima na području Poreštine.

Sva oprema koja je ugrađena u skladu je s važećom zakonskom regulativom i EU normama, a rasvjetna tijela posjeduju modernu LED tehnologiju čime je postignuta ušteda u odnosu na konvencionalnu rasvjetu, što sveukupno pridonosi i manjem svjetlosnom onečišćenju te ukupnom manjenju stakleničkih plinova.

Izvođač radova je Đusto d.o.o., a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča - Parenzo za 2017. godinu, kroz program Izgradnja i dogradnja postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča – Parenzo u 2017. godini – na području svih mjesnih odbora. Za napomenuti je da se i u preostalim naseljima gradi javna rasvjeta sukladno planovima i programima mjesnih odbora te sukladno obvezi po komunalnom doprinosu, koju Grad Poreč – Parenzo ima u svojem planu gradnje za takvu vrstu obveze. Ovime će naselja dobiti novi, ljepši izgled, a građani kvalitetniji i sigurniji život, kako u prometu, tako i u pješačkoj komunikaciji te sigurnost koju pruža svjetlost.

IN ITALIANO...