Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta – lokacijska dozvola – građevina – k.o. Mugeba

I.   Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

     - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - Transformatorska stanica TS 20/0,4 kV UPOV MUGEBA, 3. skupine

      - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - srednjenaponska  elektroenergetska mreža, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 5509/1 k.o. Poreč (Poreč), k.č.br. 406/3, 570/1, 405/1, 405/2, 418/1, 418/2, 463/1, 463/2, 462, 461, 423/1, 423/2, 424/1, 571/2 k.o. Mugeba (Poreč).

II.   Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.04.2017 u 08:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

III.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.  Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.  

Službeni poziv i detalji nalaze se u privitku ispod.

IN ITALIANO...