Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Trideset i osma sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 23. ožujka i petak 24. ožujka 2017. godine, oba dana u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Poziv i dnevni red za 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  

1. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

    1.1. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - popis gradskih stanova

    1.2. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki Istraalf 2013-2016 - DV Radost Poreč

    1.3. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - da li je Marin Rakovac zaposlen u gradskoj upravi

    1.4. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - otpisi dugovanja 2013.-2016.

    1.5. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ISTRAALF 2013.-2016. -Zavičajni muzej Poreštine

    1.6. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva obrtu Šalić - 2013.-2016. - Turistička zajednica Grada Poreča

    1.7  odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ISTRAALF - 2013.-2016. - Turistička zajednica Grada Poreča

    1.8  odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki Sigra - 2013.-2016. - Turistička zajednica Grada Poreč

    1.9. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ADD DESIGN STUDIO - 2013.-2016. - Turistička zajednica Grada Poreča

    1.10. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ISTRAALF - 2013.2016. - TOŠ Bernardo Parentin

    1.11. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki Sigra - 2013.-2016. - TOŠ Bernardo Parentin

    1.12. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ISTRAALF - 2013.-2016. - DV Paperino

    1.13. odgovor na vijećničko pitanje Snježana Mekota - financiranje OCD

    1.14. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki Sigra - 2013.-2016. - POUP

    1.15. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtki ISTRAALF - 2013.-2016. - POUP

    1.16. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama ISTRAALF, Sigra, ADD DESIGN STUDIO i obrtu Šalić - 2013. - 2016. - Usluga Poreč

    1.17. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama ISTRAALF, Sigra, ADD DESIGN STUDIO i obrtu Šalić - 2013. - 2016. - Odvodnja Poreč

    1.18. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama ISTRAALF, Sigra, ADD DESIGN STUDIO I obrtu Šalić - 2013. - 2016.- TD STAN

    1.19. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama ISTRAALF, Sigra, ADD DESIGN STUDIO I obrtu Šalić - 2013. - 2016.- DOM POREČ 

    1.20. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva Istraalf, Sigra, Add, Šalić - TD Parentium

    1.21. odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama Istraalf, Sigra, iz proračuna OŠ Poreč

    1.22. odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama Istraalf, Sigra, iz proračuna TUŠ Antona Štifanića 

    1.23. odgovor na vijećnička pitanja  - Dražen Prgić - ukupno isplaćena sredstva tvrtkama Istraalf, Sigra iz proračuna SŠ Mate Balote

    1.24. odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - da li je M. Rakovac zaposlen u gradskom poduzeću STAN

    1.25. odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - da li je M. Rakovac zaposlen u gradskom poduzeću Parentium

    1.26. odgovor na vijećničko pitanje  - Dražen Prgić - dostava liste bagatelne nabave od 2013 do 2016

    1.27. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić - uređenje plaže uz Gradsko kupalište

    1.28. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - popis poslovnih prostora

    1.29. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić - da li je M. Rakovac zaposlen u Odvodnji Poreč

    1.30. odgovor na vijećničko pitanje da li je M. Rakovac zaposlen u Usluzi Poreč

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2013.-2016. godine

    2.1. Informacija o stanju sigurnosti 2013 - 2016

3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

4. Zaključak o dodjeli Povelje „30. april“ u 2017. godini

    4.1. Prijedlozi za dodjelu Povelje 30.april u 2017. godini

5. Odluka o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Poreča za 2017. godinu

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu

    6.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

    6.2. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

7. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

8. Izvješća o ostvarenju programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu u:

    - predškolskom odgoju i obrazovanju

    - obrazovanju

    - kulturi                                                                                        

    - sportu i rekreaciji

    - tehničkoj kulturi

    - zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, te

    - socijalnoj skrbi

9. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

10. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Odluka o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo del territorio parentino

12.Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare italiana “Bernardo Parentin”

Za raspravu i odlučivanje za petak, 24.03.2017. godine predlaže se sljedeći  

D N E V N I      R E D  

13. Odluka o prestanku rada Fonda Zdravi grad  

14. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2017. godini

15. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju TD Parentium d.o.o. Poreč  

16. Odluka o zaduživanju Grada Poreča-Parenzo

      16.1. Nacrt ugovora PBZ 

      16.2. Nacrt ugovora HBOR

      16.3. Plan otplate PBZ DD

      16.4. Plan otplate HBOR 

17. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječji vrtić Varvari“  

18. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječji vrtić Dračevac“   

19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja javnih površina, igrališta i urbane opreme na području Grada Poreča – Parenzo u 2017. i 2018. godini  

      19.1. zapisnik o dostavi i pregledu ponuda

20. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a naselja Varvari – St-Lindi i Pročišćeni tekst Odluke o donošenju UPU-a naselja Varvari – St.Lindi

      20.1. pročišćeni tekst Odluke o donošenju UPU naselja Varvari - St. Lindi  

      20.2. UPU Varvari - Stancija Lindi - granica obuhvata 

      20.3. UPU Varvari - Stancija Lindi - korištenje i namjena površina

      20.4. UPU Varvari - Stancija Lindi - promet

      20.5. UPU Varvari - Stancija Lindi - uvjeti korištenja

      20.6. UPU Varvari - Stancija Lindi - način i uvjeti gradnje

21. Prijedlog Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage dijela DPU-a „Gradsko kupalište“ Poreč  

      21.1. UPU Gradsko kupalište

22. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a dijela Gradske rive  

      22.1. UPU Gradska riva  

23. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a dijela stambenog naselja Čimižin    

24. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju 295/759 dijela k.č.br. 3090/1 i 1084/3402 dijela k.č. 3089/1 obje k.o. Poreč.  

25. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za zamjenu nekretnina, dijela k.č. 2716 i dr. sve k.o. Poreč u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo  

26. Odluka o nazadkupnji dijelova nekretnina u k.o. Žbandaj u vlasništvu Grada Poreča 

27. Odluka o sklapanju Aneksa III. Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Mali maj d.o.o. Poreč, broj: 1359983/9000 od 10. prosinca 2003. godine 

      27.1. prijedlog Aneksa Ugovora III 

28. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja OMV - poslovna zona

      28.1. grafički prikaz