Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Radovi na održavanju MO Červar Porat - cervar 01 Radovi na održavanju MO Červar Porat - cervar 02

Radovi na održavanju MO Červar Porat

U okviru redovnog održavanja radova Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča je kroz godinu dana u MO Červar Porat uredio prostorije MO Červar Porat, sanirao gazišta betonskih stepenica, sanirao gazišta kamenih stepenica i rigola oborinske odvodnje stepenica te je obavljao građevinske radove na parteru glavnog trga u svrhu sprečavanja poplavljivanja dijela prizemnih objekata.

U prosincu 2009. godine članovi MO Červar Porat dobili su na korištenje novo uređene prostorije. Osim za rad, prostorije služe za sastanke te druge aktivnosti sa svrhom druženja građanstva. Radovi su obuhvaćali: izradu novih ulaznih vrata kao i stolarske popravke drvenarije, farbanje zidova disperzivnom bojom m2 - 305,00, dobavu i montažu 80-litarskog električnog bojlera, dobavu i montažu dva vodokotlića te servisiranje sanitarnih instalacija. Izvođač je bila tvrtka Univers - servis d.o.o. Poreč.  

Također je sanirano i 28,35 m2 gazišta betonskih stepenica u travnju 2010. godine. Radove je izvodila tvrtka Bomar Commerce d.o.o. iz Poreča.

Jednako tako izvodili su se i radovi na sanaciji gazišta kamenih stepenica i rigola oborinske odvodnje stepenica i to zamjena kamenog gazišta presjeka 63/3 cm, m' 1,47, zamjena izrezanih gazišta (presjeka 30/3 cm, m' 19,80), zamjena razbijenih podnih ploča (d= 3 cm, m2 4,00), zamjena poklopca šahta (kom 1), zamjena kamenih poklopaca odvodnog rigola oborinske vode (dim 50x30x8 cm, m' 6,00). Izvođač radova u lipnju 2010. godine bila je tvrtka GOD obrt za rezanje, oblikovanje i obradu kamena iz Sv. Petra u šumi.  

Nedavno su se obavljali i građevinski radovi na parteru glavnog trga u svrhu sprečavanja poplavljivanja dijela prizemnih objekata. Radovi su obuhvaćali: izradu uzdignute barijere od bet. ivičnjaka i tlakovca (m2 4,00); pripremne radove za betoniranje zidića: rušenje postojećih ivičnjaka, iskop temelja, iskop postojećeg asfalta, upucavanje ankera, skidanje tlakovca, odvoz otpadnog materijala na depo; šalovanje, armiranje, betoniranje i rašalovanje zidića (dim. presjeka 15x40 cm, m' 32,00), dobavu zemlje te razastiranje uz zidić. Za izvođača radova odabran je Bomar Commerce d.o.o. iz Poreča. Radovi su se izvodili u listopadu 2010. godine.  

Ukupna cijena svih navedeni radova iznosi 62.994,62 kune sa PDV-om.