Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Odabran ponuđač za izgradnju pumpne stanice na zaobilaznici

Na 12. sjedici Gradskog vijeća koja je održana u petak, 23. travnja na dnevnom redu bila je jedna točka. Radi se o Odluci o izboru najpovoljnije ponude za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo uz trasu zaobilaznice za izgradnju benzinskih pumpi – servisa.

  Naime, Odlukom gradonačelnika raspisan je natječaj za prodaju navedenih suvlasničkih dijelova koji je trajao od 2. travnja do 20. travnja 2010. godine. Radi se o prodaji nekretnina slovnih oznaka A i B, pri čemu se slovna oznaka A odnosi na nekretninu površine 3500 m2, odnosno 3500/4955 dijela k.č.br. 1498/7 k.o. Nova Vas, a slovna oznaka B na nekretninu iste površine, odnosno 3500/9028 dijela k.č.br. 3252/1 k.o. Poreč.

Kao kriterij za odabir najpovoljnije ponude, pročelnik Đulijano Petrović istaknuo je da su to valorizacija ponude po visini ponuđene cijene i valorizacija ponude po ponuđenom planu izgradnje. Što se valorizacije ponude po visini ponuđene cijene tiče, treba istaknuti da je početna cijena bila 120 eura po m2 plus određeni postotak na ukupno ponuđenu cijenu definiran kao četverogodišnji dodatak za opće korisne funkcije Grada Poreča. Valja istaknuti da je prema ovom kriteriju ponuditelj za svaki ponuđeni euro po m2 dobio pola boda. Po kriteriju valorizacije ponude po ponuđenom planu izgradanje određeni ponuditelj mogao je skupiti maksimalno 50 bodova. Temelj za tu valorizaciju osim benzinske crpke bili su i popratni sadržaji koji se nude u ponudi.

Kako je u svom izlaganju pročelnik Petrović rekao, pristigla je samo jedna ponuda i to trgovačkog društva Petrol Hrvatska d.o.o., ukupnog iznosa 910.000,00 eura, od čega se 840.000,00 eura odnosi na kupnju nekretnina, a preostalih 70.000,00 predstavlja četverogodišnji dodatak. Prema ponuđenom planu izgradnje na navedenim nekretninama planiraju se izgraditi sljedeći objekti: dvije pumpe, dva caffe bara, dvije trgovine, jenda praonica automobila, jedan info punkt i dvije plinske stanice.
Po kriterijima ponuđivač je skupio ukupno 180,70 bodova te će s njim kao jedinim i najpovoljnijim ponuđivačem sklopiti kupoprodajni ugovor. Petrol Hrvatska d.o.o. dužan je 15 dana nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti 840.000,00 eura, a ostatak od 70.000,00 eura dužan je platiti kroz 4 godišnje rate koje dospijevaju svakog 1. lipnja u godini.

Vijećnicima se obratio i gradonačelnik Edi Štifanić riječima kako nije bitno samo to što će Grad prihodovat 910.000,00 eura nego je bitno da investitori što prije započnu sa izgradnjom kako bi se što prije otvorila nova radna mjesta. 

Vijećnici su jednoglasno podržali ovu odluku.