Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Projekt Zaklade "Hrvatska za djecu" - Osiguranje prehrane za djecu u osnovnim školama za školsku godinu 2016./2017.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovne škole u jednoj od devet hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su djeca svih istarskih osnovnih škola.

Preduvjeti za ostvarivanje prava na pokriće troškova školske prehrane su:

- da je dijete polaznik nekog od 8 (osam) razreda jedne od porečkih osnovnih škola - Osnovne škole Poreč ili Talijanske osnovne škole-Scuola elementare italiano  „Bernardo Parentin“;

- da obitelj u kojoj živi dijete nije za to dijete ostvarilo niti koristi potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za školsku godinu 2016./2017.;

- da dijete i/ili obitelj za to dijete nije ostvarila niti koristi istu ili sličnu potporu, odnosno pravo po nekoj drugoj osnovi (Grad Poreč-Parenzo, Centar za socijalnu skrb, Hrvatski Crveni križ);

- da obitelj u kojoj živi dijete ima prosječni mjesečni prihod ostvaren u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. kolovoza 2016. godine koji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna po članu zajedničkog kućanstva (koje kućanstvo čine svi članovi obitelji i djeca koji dijele isti životni/stambeni prostor).

Prihod zajedničkog kućanstva kumulativno podrazumijeva i obuhvaća sljedeće:

- prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada s osnove zaposlenja, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- mirovina (sa zaštićenim i drugim dodacima na mirovinu), naknada mirovine ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala,  dohodak od osiguranja drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak, ostvaren u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- naknada plaće za vrijeme bolovanja te rodiljna i roditeljska novčana potpora, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti.

Dokazna dokumentacija koju roditelji moraju dostaviti u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta sastoji se od sljedećeg:

1. Potvrda škole – Prilog 3;

2. Tiskana ili elektronička preslika djetetovog Rodnog lista (ne može biti starija od šest mjeseci) kad dijete živi s roditeljima, tj. preslika Rješenja o skrbništvu (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud) kad dijete živi kod zakonskog skrbnika, tj. preslika Rješenja o posvojiteljstvu (donosi nadležni CZSS), tj. preslika Odluke nadležnog CZZS ili Odluke nadležnog suda u izvanparničnom postupku kad dijete živi kod udomitelja (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud), a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;

3.Tiskana ili elektronička preslika Domovnice (može biti starija od šest mjeseci) za dijete i/ili jednog od roditelja (odnosno jednog od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) hrvatskog državljanina, a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;

 4. Izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o sastavu zajedničkog kućanstva i o visini ukupno ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje 01.01.2016.-31.08.2016. za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva starijeg od 15 (petnaest) godina, zajedno sa svim dostupnim dokazima takvih dohodaka (npr. platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)-(izjavu potpisuju svi članovi zajedničkog kućanstva stariji od petnaest godina) - Prilog 4;

 5. Potvrda o visini prihoda svih članova zajedničkog kućanstva za prvih 6 (šest) mjeseci u 2016. godini (izdaje Porezna uprava, Ispostava Poreč);

 6. Potvrda o nezaposlenosti i trajanju nezaposlenosti za one članove zajedničkog kućanstva koji su nezaposleni (izdaje  Hrvatski zavod za zapošljavanje);

7. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za one članove zajedničkog kućanstva koji nisu prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje;

8. Potvrda o visini mirovine (sa ztitnim i drugim dodacima na mirovinu), odnosno naknade mirovine ostvarene u razdoblju od 01.01.2016. do 31.8.2016. godine, za one članove zajedničkog kućanstva koji su umirovljenici, odnosno ostvaruju naknadu mirovine (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta);

9. Potvrda o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za razdoblje od 01.01.2016. do 31.8.2016. godine, za one članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od HZZO te rodiljnih i roditeljskih potpora (izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta).

10. Izjava roditelja o preuzimanju odgovornosti u slučaju neizvršenenja obveze.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na pokriće troškova školske prehrane mogu se podignuti u osnovnim školama ili preuzeti s mrežnih stranica Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr).

Popunjeni zahtjevi sa svim traženim prilozima dostavljaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Poreča – Parenzo, Obala maršala Tita 4, soba broj 7, ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 14,00 sati, te utorkom od 8,00 do 17,00 sati (pauza 11,00-11,30), najkasnije do 21.9.2016. godine.

ZAHTJEVI PREDANI NAKON NAVEDENOG ROKA NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE! 

Po ostvarenju prava na pokriće troškova školske prehrane roditelj (odnosno zakonski skrbnik, posvojitelj ili udomitelj) je dužan Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Poreča – Parenzo na kraju prvog i drugog polugodišta predati potpisanu potvrdu da je njegovo dijete pravovremeno konzumiralo školsku prehranu u svim predviđenim obrocima tijekom svih radnih dana u danom polugodištu, a tijekom kojih je redovno pohađalo nastavu .

IN ITALIANO...