Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Radna tijela Gradonačelnika u mandatu 2017. - 2021.

Radna tijela Gradonačelnika u mandatu 2017. - 2021.

Radna tijela imenovana temeljem čl.10. Poslovnika o radu Gradonačelnika Sl.Gl.GP-P 08/09

ODBORI

ODBOR ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO

Članovi:

1. Nataša Basanić Čuš - za predsjednicu,

2. Vesna Janko Finderle - za zamjenicu predsjednice,

3. Tihana Mikulčić - za članicu

4. Sandra Čakić-Kuhar -  za članicu,

5. Doris Pilato Ćurko -  za članicu,

6. Mirko Gortan - za čalana,

7. Zoran Jendrašić -  za člana,

8. Branko Jurić -  za člana,

9. Mirjana Rajčević Kazlac - za članicu,

10. Manuela Janko -  za članicu

11. Dolores Ghersinich -  za članicu.  

ODBOR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

Članovi:

1. Sanja Oplanić  -  za predsjednicu,

2. Divna Radola   - za zamjenicu predsjednice,

3. Marina Gavrić - za članicu,

4. Nadija Kos - za članicu,

5. Krešimir Bronić - za člana,

6. Snježana Radetić - za članicu,

7. Branka Velić - za članicu,

8. Ester Zarli – za članicu,

9. Nataša Musizza – za članicu.  

ODBOR ZA SPORT

Članovi:

1. Miroslav Vranić  -  za predsjednika,

2. Dean Lakošeljac   - za zamjenika predsjednika,

3. Zoran Jendrašić - za člana,

4. Ivan Herak - za člana,

5. Vladimir Grubor - za člana,

6. Igor Jurković - za člana,

7. Roland Fable - za člana.    

ODBOR ZA MANIFESTACIJE

Članovi:

1. Dario Barolin, za predsjednika,

2. Alen Riossa, za zamjenika predsjednika,

3. Petar Banko (mlađi), za člana,

4. Gordan Gregurović, za člana,

5. Vili Čuš, za člana,

6. Ednan Sračević, za člana,

7. Robert Đaković, za člana,

8. Eduard Džoni, za člana,

9. Mateo Bernobić, za člana,

10. Roland Fable, za člana,

11. Bernard Ritoša, za člana,

12. Damir Miloš, za člana,

13. Robert Rakovac, za člana.  

ODBOR ZA BRIGU O BORCIMA DOMOVINSKOG I DRUGOG SVJETSKOG RATA

Članovi:

1. Arduino Matošević, za predsjednika,

2. Valter Paris, za zamjenika predsjednika,

3. Vladimir Zović, za člana,

4. Serđo Rakovac, za člana,

5. Skender Hasimi, za članicu,

6. Rodoljub Kosić, za člana,

7. Vladimir Gašparini, za člana.  

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Članovi:

1. Silvija Milohanić, za predsjednicu,

2. Majda Čehić, za zamjenicu predsjednice,

3. Anita Prgomet, za članicu,

4. Viliam Radessich, za člana,

5. Zoran Zulijani, za člana,

6. Bujar Berisha, za člana,

7. Zoran Becht, za člana,

8. Kazimir Bažon, za člana,

9. Alisa Kotorić, za članicu.  

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I LOVSTVO

Članovi:

1. Sandi Momić, za predsjednika,

2. Zoran Užila, za zamjenika predsjednika,

3. Marčelo Jehnić, za člana,

4. Oskar Terlević, za člana,

5. Ivan Damjnaić, za člana,

6. Pavlo Ružić, za člana,

7. Zdemko Tomičić, za člana.

ODBOR ZA MLADE

Članovi:

1. Matija Novak, za predsjednika,

2. Marin Paliska, za zamjenika predsjednika,

3. Marica Krijan, za članicu,

4. Dino Šušnjić, za člana,

5. Petra Šimegi, za članicu,

6. Omar Ibrić, za člana,

7. Goran Poropat, za člana,

8. Leon Atilio Macinić, za člana,

9. Marijana Aleksić, za članicu.

ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Članovi:

1. Marino Poropat, za predsjednika,

2. Milan Laković, za zamjenika predsjednika,

3. Danijel Banić, za člana,

4. Karlo Ezgeta, za člana,

5. Ognjen Čosić, za člana,

6. Marijan Filipović, za člana,

7. Mario Ritoša, za člana.  

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članovi:

1. Morena Mičetić Fabić, za predsjednicu,

2. Robert Velenik, za zamjenika presjednice,

3. Valter Pilato, za člana,

4. Nerina Zec, za članicu,

5. Danira Rančić, za članicu,

6. Slavko Fornažar, za člana,

7. Aliče Prhat, za članicu,

8. Snježana Mekota, za članicu,

9. Maurizio Zennaro, za člana.  

ODBOR ZA TURIZAM

Članovi:

1. Viliam Radessich, predsjednik

2. Zoran Rabar, zamjenik predsjednika

3. Dean Udovičić, član

4. David Jures, član

5. Desimir Bošković, član

6. Nenad Velenik, član

7. Siniša Jelavić, član

8. David Manojlović, član

9. Kristina Brščić, članica 

ODBOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Članovi:

1. Robert Rabac, predsjednik

2. Jugo Jakovčić, zamjenik predsjednika

3. Daniel Simonetti, član

4. Stefano Močibob, član

5. Marino Poropat, član

6. Antonio Labinac, član

7. Igor Rajko, član

8. Marina Kalogjera, članica

9. Mirna Malnar, članica

ODBOR ZA MJESNE ODBORE I SELO

Članovi:

1. Adriano Jakus, predsjednik

2. Roland Kosinižić, član

3. Eugen Stanissa, član

4. Žarko Žiković, član

5. Dragan Legović, član

6. Andrea Crevato, član

7. Ivan Herak, član

8. Marina Pacenti, član

9. Ivanka Titlić, članica

10. Michela Kovačić Bravar, članica

11. Sandi Jugovac, član

KOMISIJE 

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE I JAVNE POVRŠINE

Članovi:

1. Dražen Olić -  za predsjednika,

2. Darko Saftić - za zamjenika predsjednika,

3. Marin Paliska - za člana,                                

4. Žarko Žiković, - za člana,

5. Azeglio Picco - za člana,

6. Kumrije Musliu -  za člana,

7. Izabela Gjoni -  za članicu.    

KOMISIJA ZA NAPLATU PRIHODA I OTPIS POTRAŽIVANJA

Članovi:

1. Morena Mičetić Fabić, za predsjednicu,

2. Mario Ritoša, za zamjenika predsjednice,

3. Lina Kodan, za članicu,

4. Igor Antonio Palmić, za člana,

5. Emanuel Rudan, za člana,

6. Dražen Prgić, za člana,

7. Marino Poropat, za člana.  

KOMISIJA ZA PRAĆENJE PROMETA NA CESTAMA

Članovi:

1. Marino Poropat, za predsjednika

2. Ivan Herak, za zamjenika predsjednika,

3. Ivan legović, za člana,

4. Tanja Legović Pisačić, za članicu,

5. Nikolina Simpsich, za članicu, 

6. Aleksandar Kovač, za člana,

7. Marijan Trifunac, za člana.  

SAVJETI

SAVJET POTROŠAČA GRADA POREČA-PARENZO

Članovi:

1. Ljubo Marčeta - u ime udruge potrošača, za predsjednika

2. Elio Štifanić - u ime Grada Poreča-Parenzo, za zamjenika predsjednika,

3. Zoran Rabar - u ime građana - potrošača, za člana.    

POVJERENSTVA

POVJERENSTVO ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Članovi:

1. Manuela Janko, za predsjednicu,

2. Marizela Bajrić, za zamjenicu predsjednice,

3. Ani Jakovčić, za članicu,

4. Fani Radovan, za članicu,

5. Zurijeta Rabić, za članicu,

6. Desanka Pešut, za članicu,

7. Silvija Milohanić, za članicu.  

VIJEĆA

 

VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU GRADA POREČA-PARENZO

Članovi:

1. Nadia Štifanić Dobrilović, za predsjednicu,

2. Marino Poropat, za zamjenika predsjednice,

3. Tihana Mikulčić, za članicu,

4. Nataša Basanić Čuš, za članicu,

5. Davor Švenda, za člana,

6. Dragica Grujić, za članicu,

7. Mirko Gortan, za člana,

8. Doris Pilato ćurko, za članicu,

9. Krešimir Bronić, za člana,

10. Vesna Baranšić, za članicu,

11. Nadija Kos, za članicu,

12. Ester Zarli, za članicu,

13. Nataša Musizza, za članicu,

14. Adriano Jakus, za člana.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA POREČA-PARENZO

Članovi:

1. Denis Matošević - načelnik

2- Denis Stipanov - zamjenik načelnika

3. Krunoslav Marin - član

4. Mladen Kiković - član

5. Vesna Janko Finderle - članica

6. Mladen Nikšić - član

7. Marino Poropat - član

8. Danijel Banić - član

9. Milan Laković - član

10. Serđo Rakovac, član