Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Komunalna naknada

Gradsko vijeće Grada Poreča, na sjednici održanoj u četvrtak, 15 .listopada 2009. donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi. Na području Grada Poreča komunalna se naknada plaća za nekretnine unutar građevinskog područja naselja, te za stambeni i poslovni prostor izvan tog područja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Grada.


Od dana donošenja Odluke o komunalnoj naknadi pa do danas na području Grada Poreča uložena su velika sredstva u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i u tom smislu na čitavom području Grada Poreča je dostignut zavidan nivo komunalnog opremanja, odnosno uređenja, a da se pritom jedinična cijena za obračun komunalne naknade u tih osam godina nije mijenjala.
Donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi jedinična cijena - vrijednost boda za obračun komunalne naknade i dalje ostaje nepromijenjena, tj. na dosadašnjoj razini od 0,25 kn/m2 obračunske površine nekretnine. Na području gradova i općina Istarske županije ta se vrijednost kreće u rasponu od 0,21 - 0,32 kn/m2, a u većini općina i gradova na teritoriju Republike Hrvatske u rasponu od najmanje 0,30 (npr. Čazma, Delnice, Dugo Selo i dr.) do najviše 1,00 kn/m2 (npr. Daruvar, Križevci).


Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici :

1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o :

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,
- vrsti nekretnine

Zone na području Grada Poreča :

ZONA I

Naselja: Poreč, Červar-Cervera, Červar Porat, Bašarinka - Bassarini, Cancini, Kukci, Vrvari,Garbina, Kadumi i Buići, te stancije : Vodopija - Beviacqua, Portun, Vergotini, Amorozo, Benuška, Gržina, Kaligari, Rosa, Volpi, Žbiža, Diklić, Lindi i Danelon.

ZONA II

Naselja : Antonci, Baderna-Mompaderno, Blagdanići, Bonaci - Bonazzi, Brčići, Dračevac-Monspinoso, Filipini, Fuškulin - Foscolino, Kosinožići, Ladrovići, Mičetići, Mihatovići, Mugeba- Monghebbo, Mušalež, Nova Vas, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Starići - Starici, Štifanići - Stifanici, Šušnjići - Susnici, Valkarin, Veleniki i Žbandaj, te stancije : Bečić, Beergamante, Ciprijan i Padovan.

ZONA III

Naselja : Banki - Banchi, Bratovići Donji, Čuši - Ciussi, Danci, Dekovići, Jakići Gorinji- Jachici, Jasenovica - Frassineto, Jehnići, Jurcani, Jurići - Jurici, Katun - Cattuni, Kirmenjak, Kosinožići, Kuneli, Matulini - Mattulini, Montižana, Mihelići, Rakovci - Rakovaz, Rupeni - Rupena, Ružići, Vežnaveri, Šeraje i ostala naselja na poderučju Grada.

Primjenom nove Odluke o komunalnoj naknadi došlo bi do neznatnih odstupanja u obračunu komunalne naknade, prvenstveno zbog razloga što se suzuju koeficijenti zona. Tako npr. obračun komunalne naknade za obveznike koji su razvrstani u I zoni ( Poreč, Červar Porat) bi ostao na sadašnjoj razini ; za obveznike koji imaju prebivalište na području Vrvari ili Kukci, koji iz II zone ulaze u I zonu došlo bi do povećanja obračuna komunalne naknade u nominalnom iznosu od 2,50 kuna mjesečno; za obveznike koji imaju prebivalište na području Žbandaja, obzirom da naselje iz IV zone ulazi u II zonu obračun komunalne naknade bi se povećao nominalno za 5,00 kuna mjesečno ; isto vrijedi i za naselje Jehnići koje iz V zone ulazi u III zonu.

Do povećanja komunalne naknade dolazi kod poslovnih prostora koji služe za obavljanje proizvodne djelatnosti, odnosno za ostale (neproizvodne) djelatnosti.
Tako npr. obračun komunalne naknade za poslovni prostor za obavljanje proizvodne djelatnosti ( obračunska površina od 100 m2) u I zoni iznosi 100,00 kuna mjesečno ( prije 77,00 kn); u II zoni 90,00 kuna mjesečno ( ranije 52,66 kn) i u III zoni 80,00 kuna mjesečno ( ranije 40,96 kn), dok bi komunalna naknada za poslovni prostor za obavljanje ostalih djelatnosti ( neproizvodnih ) u I zoni iznosila 200,00 kuna mjesečno ( ranije 154,00 kn), u II zoni 180,00 kuna mjesečno (ranije 53,00 kn) i u III zoni 160,00 kuna mjesečno ( ranije 53,00 kn).

Što se tiče obračuna komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove, prema formuli iz nove odluke, ona zadovoljava zakonsku odredbu da ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Koeficijent zone (Kz) određuje Gradsko vijeće za pojedine zone, a najviši koeficijent u prvoj zoni ( ZONI I ) Grada iznosi 1,00.

Područja zona u Gradu utvrđuje Gradsko vijeće, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja, prema uvjetima i mjerilima iz članka 6. stavak 1. ove odluke.
Koeficijent zone (Kz) utvrđuje se, prema stavku 2. ovoga članka, kako slijedi :

ZONA I  ...1,00
ZONA II ...0,90
ZONA III ...0,80.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 4. stavak 1. ove odluke i iznosi za :

- stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije ...koeficijent 1,00
- garažni prostor ... koeficijent 1,00
- neizgrađeno građevno zemljište ...koeficijent 0,05
- poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ...koeficijent 4,00
- poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti ... koeficijent 8,00
- građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.. koeficijent 0,40
- građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja neproizvodne djelatnosti koeficijent 0,40

Za poslovni se prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 ( šest ) mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

Komunalna naknada plaća se mjesečno s danom dospjeća do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec. Izuzetno, za stambeni prostor komunalna naknada se plaća tromjesečno s dospjećem posljednjeg dana drugog mjeseca u tom tromjesečju.

Rješenje o plaćanju komunalne naknade donosi gradsko upravno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke Gradskog vijeća mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

Gradonačelnik Grada je dužan do kraja ožujka svake godine Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo, a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.